Datum Naam Status Soort informatie
21-01-2015 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Kleasterwei 7 te Tzummarum officiële publicatie bekendmaking
14-01-2015 Mer-beoordelingsbesluit, Kerkbuurt 32 Hitzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
06-01-2015 Structuurvisie Stad Franeker 2015-2025 ontwerp structuurvisie
18-06-2014 Verleende omgevingsvergunning, Rijksstraatweg 3 te Zweins, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
11-06-2014 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Vrouwenparochie, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
11-06-2014 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan St.-Annaparochie – Campus Middelsee, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
26-05-2014 Wijzigingsplan Vrouwenparochie - Waling Dijkstrastraat 3 ontwerp wijzigingsplan
05-02-2014 Vaststelling bestemmingsplan Minnertsga – Fjildleane 14 (MFA), Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
17-01-2014 Ontwerp-projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning voor oprichten loods op Rypsterdyk 43 te Marsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
27-12-2013 Ontwerpprojectafwijkingsbesluiten omgevingsvergunningen ‘Gebiedsontwikkeling Haak om Leeuwarden’, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
27-12-2013 Ontwerp-projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning Rypsterdyk 43 te Marsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
27-12-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, gronden ten noordwesten van Julianastraat 1 te Franeker, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-11-2013 Ontwerpbestemmingsplan Menamerdyk 17, 17a en 19 te Bitgummole, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Ontwerpstructuurvisie Wonen: ‘Kwaliteit vóór kwantiteit’, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan Minnertsga – Fjildleane 14 (MFA), Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Structuurvisie Wonen ontwerp structuurvisie
16-10-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Stationsbrug’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Dongjum – Herstructurering Dongjum oost’, Franederadeel officiële publicatie bekendmaking
09-10-2013 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Campus Middelsee, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
03-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Klooster Lidlum’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
25-09-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Tjessingawei 10 te Firdgum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
06-09-2013 Ontwerpprojectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning bouw woon-zorgcomplex aan De Terp in Dronryp (Kúkshiem), Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
04-09-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ried – Herstructurering dr. Vitus Ringersstraat’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
23-08-2013 Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouw Berltsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
20-08-2013 Ried - Herstructurering Dr. Vitus Ringersstraat ontwerp bestemmingsplan
Verberg gearchiveerde onwikkelingen