Datum Naam Status Soort informatie
18-01-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp officiële publicatie bekendmaking
10-01-2018 Buitengebied - Attesweg 29, Oudebildtzijl ontwerp wijzigingsplan
04-01-2018 Firdgum - Camstrawei 41 ontwerp wijzigingsplan
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
07-12-2017 Berltsum Wier vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2017 Westerein 11, Wjelsryp vastgesteld omgevingsvergunning
27-10-2017 Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie vastgesteld wijzigingsplan
14-09-2017 Verleende omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
08-09-2017 Vaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp officiële publicatie bekendmaking
06-09-2017 Vastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
30-08-2017 Verleende omgevingsvergunning, Zevenhuizen tussen 1 en 3 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
21-07-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
30-06-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Zevenhuizen (naast) 1 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
16-06-2017 Verleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
17-05-2017 Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk officiële publicatie bekendmaking
21-04-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
05-04-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
04-04-2017 Verleende omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
13-01-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Binnenstad 2016”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
14-10-2016 Verleende omgevingsvergunning, Hearewei 19 te Pietersbierum officiële publicatie bekendmaking
05-10-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – A. van Voorthuijsenweg 34-36”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
03-10-2016 Voorontwerp bestemmingsplan Fietsbrug Ritsumasyl officiële publicatie bekendmaking
15-08-2016 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Noorderbleek 1 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
Verberg gearchiveerde onwikkelingen