Datum Naam Status Soort informatie
03-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan Nij Altoenae officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan St.-Annaparochie Grietmanshof officiële publicatie bekendmaking
25-07-2011 Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning voor 5 woningen aan de Sportleane te Deinum ontwerp projectbesluit
21-06-2011 Bestemmingsplan Franeker - Arkens 4 (wormenkwekerij) vastgesteld bestemmingsplan
08-06-2011 Wijzigingsplan Noordelijke Elfstedenvaarroute natuur plus officiële publicatie bekendmaking
08-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum - Nij Bethanië en omgeving en ontwerpontheffing hogere grenswaarden’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2011 Bestemmingsplan Tzummarum - Nij Bethanie en omgeving ontwerp bestemmingsplan
01-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Prins Hendrikkade 1’ officiële publicatie bekendmaking
01-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Pietersbierum – Hearewei 5’ officiële publicatie bekendmaking
25-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening J. Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
25-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening J. Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
23-05-2011 Bestemmingsplan Franeker - De Wieken (Kie Poort) voorontwerp bestemmingsplan
12-05-2011 Bestemmingsplan Tzummarum - Hegesylsterwei 7 vastgesteld bestemmingsplan
05-05-2011 Wijzigingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan - Woningbouw Osingastraat ontwerp gemeentelijk plan
04-05-2011 Bestemmingsplan Franeker - Prins Hendrikkade 1 ontwerp bestemmingsplan
04-05-2011 Omgevingsvergunning voor het realiseren van een manege/paardenpension met woonhuis (legalisatie) vastgesteld projectbesluit
04-05-2011 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Arkens 4 (wormenkwekerij)’ officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Bestemmingsplan ‘Franeker - Westelijke Woongebieden’ officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Bestemmingsplan ‘Zweins – Kingmastate’ officiële publicatie bekendmaking
31-03-2011 Bestemmingsplan Pietersbierum - Hearewei 5 (paardenbak) ontwerp bestemmingsplan
24-03-2011 Voorbereidingsbesluit Minnertsga vastgesteld voorbereidingsbesluit
09-03-2011 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Locatie: Zweinserweg 7 te Peins officiële publicatie bekendmaking
09-03-2011 Uitbreiding van het glastuinbouwgebied ten zuiden van Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
03-03-2011 Bestemmingsplan Zweins - Kingmastate vastgesteld bestemmingsplan
Verberg gearchiveerde onwikkelingen