Datum Naam Status Soort informatie
17-07-2019 Bekendmaking besluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Geconsolideerd Omgevingsprogramma Flevoland geconsolideerd structuurvisie
10-07-2019 Geconsolideerde Omgevingsverordening Flevoland geconsolideerd provinciale verordening
10-07-2019 Eerste wijziging programma geitenhouderijen vastgesteld structuurvisie
10-07-2019 Eerste wijziging verordening geitenhouderijen vastgesteld provinciale verordening
09-07-2019 Wijziging Omgevingsverordening Wezenlijke kenmerken en waarden NNN vastgesteld provinciale verordening
25-04-2019 Ontwerp Wezenlijke kenmerken en waarden NNN, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-04-2019 Ontwerp Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen ter inzage officiële publicatie bekendmaking
27-02-2019 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland vastgesteld structuurvisie
27-02-2019 Omgevingsverordening Provincie Flevoland vastgesteld provinciale verordening
06-02-2019 Kennisgeving ontwerpbesluiten versterking Drontermeerdijk, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid (cluster 26), provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
01-02-2019 Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen Flevoland officiële publicatie bekendmaking
30-01-2019 Voorbereidingsbesluit Geitenhouderijen Flevoland vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-12-2018 Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 vastgesteld structuurvisie
08-10-2018 Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 voor windmolens windplan blauw, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
25-09-2018 Aanpassing plaatsingszones windmolens Windplan Blauw voor VFL 2012 vastgesteld provinciale verordening
18-07-2018 Structuurvisie Zon vastgesteld structuurvisie
30-05-2018 Besluiten Houtribdijk Trintelzand en 24x7, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
07-03-2018 Verkeersbesluit in verband met het tijdelijk instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h op het wegvak/aansluiting van de Buitenring (N702) op de Tussenring (N703) in Almere, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
14-02-2018 Ontwerpbesluiten versterking Houtribdijk, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
18-12-2017 Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en intrekking Beleidsregel Windmolens 2008 officiële publicatie bekendmaking
13-12-2017 Vijfde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld provinciale verordening
08-11-2017 Zesde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 ontwerp provinciale verordening
08-11-2017 Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks vastgesteld structuurvisie
27-09-2017 Programma Mobiliteit en Ruimte ontwerp structuurvisie
Toon gearchiveerde onwikkelingen