Datum Naam Status Soort informatie
07-12-2016 Partiele herziening Omgevingsplan Natuur vastgesteld structuurvisie
22-11-2016 Eerste technische correctie Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 vastgesteld provinciale verordening
09-11-2016 Kennisgeving Provincie Flevoland in de staatscourant2 officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Gewijzigde vaststelling provinciaal inpassingsplan “Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6” officiële publicatie bekendmaking
26-10-2016 verbindingsweg en halve aansluiting op de a6 vastgesteld inpassingsplan
21-09-2016 Nota Visie Mobiliteit Flevoland vastgesteld structuurvisie
13-07-2016 Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie vastgesteld structuurvisie
13-07-2016 Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vastgesteld structuurvisie
06-07-2016 BEKENDMAKING DOOR GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ALMERE officiële publicatie bekendmaking
29-06-2016 derde wijziging verordening voor de fysieke leefomgeving vastgesteld provinciale verordening
01-06-2016 Bekendmaking officiële publicatie bekendmaking
28-10-2015 Partiele herziening Omgevingsplan Water 2015 vastgesteld structuurvisie
25-02-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
18-02-2015 tweede wijziging voor de verordening van de fysieke leefomgeving flevoland 2012 vastgesteld provinciale verordening
18-02-2015 Noodverordening wind vastgesteld provinciale verordening
14-01-2015 Gewijzigd vastgestelde inpassingsplannen ‘Flevokust-Havenontwikkeling te Lelystad’ (incl. planMER) en ‘Flevokust-Geluidzone te Lelystad’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
17-12-2014 Parti??le herziening Flevokust - Geluidzone te Lelystad vastgesteld inpassingsplan
17-12-2014 Flevokust - Havenontwikkeling te Lelystad vastgesteld inpassingsplan
12-02-2014 Herbegrenzing EHS ??????t Bun op Urk vastgesteld provinciale verordening
12-02-2014 Voornemen tot het opstellen van een planologisch-juridisch kader en een milieueffectrapport (MER) voor de ontwikkeling van haven en industrieterrein Flevokust te Lelystad, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
04-12-2013 Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 – verankering Ecologische Hoofdstructuur, provincie Flevoland officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Partiele herziening Omgevingsplan 2006 - beleidsaanpassing inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer-IJmeer vastgesteld structuurvisie
11-07-2013 Ontwerpprojectplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012 - Ecologische hoofdstructuur vastgesteld provinciale verordening
10-04-2013 Ontwerp ‘Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland inzake vrijwaring grondgebied Noordoostpolder en Urk en het Markermeer en IJmeer voor het plaatsen van windmolens’, Flevoland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen