Datum Naam Status Soort informatie
22-12-2021 Lange Dreef 6 te Culemborg ontwerp omgevingsvergunning
07-12-2021 Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg ontwerp omgevingsvergunning
23-09-2021 Honddijk 4-4a, Culemborg vastgesteld bestemmingsplan
15-09-2021 Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg ontwerp wijzigingsplan
26-08-2021 Terweijde ontwerp bestemmingsplan
15-07-2021 Voorbereidingsbesluit parapluplan Wonen vastgesteld voorbereidingsbesluit
25-06-2021 Bestemmingsplan Goilberdingerdijk 32 ontwerp bestemmingsplan
23-06-2021 Voorontwerp wijzigingsplan “Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg” (NL.IMRO.0216.WPMultatulilaan2-VO01), Culemborg officiële publicatie bekendmaking
22-06-2021 Omgevingsvergunning Schuurwoning Goilberdingerdijk 41 Culemborg vastgesteld omgevingsvergunning
09-06-2021 Coördinatiebesluit ‘Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg’ officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Bekendmaking van voorlopige aanwijzing van percelen gelegen in het plangebied Stationsomgeving/Pavijen I te Culemborg ingevolge artikel 6 juncto artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) officiële publicatie bekendmaking
02-06-2021 Voorbereidingsbesluit Pavijen I-IV(ged.) Culemborg officiële publicatie bekendmaking
01-06-2021 Verenigingsgebouw Taqwa, Multatulilaan Culemborg voorontwerp wijzigingsplan
20-05-2021 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Pavijen I-IV (ged.) vastgesteld voorbereidingsbesluit
15-04-2021 Omgevingsvergunning Schuurwoning Goilberdingerdijk 41 Culemborg ontwerp omgevingsvergunning
14-04-2021 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de erftransformatie Goilberdingerdijk 41 te Culemborg officiële publicatie bekendmaking
24-02-2021 Vaststelling nadere eisen conform artikel 31 bestemmingsplan ‘Buitengebied’ juncto artikel 3.6 lid 1d Wro, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Elisabeth-hof, Culemborg vastgesteld bestemmingsplan
09-02-2021 Locatie Van der Heiden, Culemborg vastgesteld wijzigingsplan
24-12-2020 Vijf Luxe Tiny Houses Anna Blamanweg vastgesteld omgevingsvergunning
25-11-2020 Ontwerpbestemmingsplan ‘Honddijk 4-4a’ Culemborg officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure vijf tiny houses op de hoek van de Anna Blamanweg/Douwe Dekkerspad, Culemborg officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Vijf Luxe Tiny Houses Anna Blamanweg ontwerp omgevingsvergunning
04-11-2020 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Windwinning Culemborg’ (NL.IMRO.0216. BPWindwinning-VO01) en inspraak concept Combi-MER ‘Windwinning Culemborg’ officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder ‘Rietveldseweg 14A’. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen