Datum Naam Status Soort informatie
12-02-2020 Bestemmingsplan Oosteind 64 te Papendrecht ontwerp bestemmingsplan
22-01-2020 Matenasche Scheidkade 4 Papendrecht vastgesteld omgevingsvergunning
13-11-2019 Brandweerkazerne ontwerp bestemmingsplan
21-08-2019 Westeinde tussen 53 en 61 vastgesteld omgevingsvergunning
11-07-2019 150kV-ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam vastgesteld bestemmingsplan
17-06-2019 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Hoepmaker 30, Papendrecht' en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
03-04-2019 Vaststelling Reparatie Bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
28-03-2019 Bedrijventerrein Noordhoek vastgesteld bestemmingsplan
28-03-2019 Hoepmaker 30, Papendrecht vastgesteld bestemmingsplan
28-03-2019 Reparatie Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
24-01-2019 Zaling 8A vastgesteld bestemmingsplan
21-11-2018 Bedrijventerrein Noordhoek vastgesteld gerechtelijke uitspraak
21-11-2018 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Papendrecht' officiële publicatie bekendmaking
08-11-2018 Hoepmaker 30, Papendrecht ontwerp bestemmingsplan
08-11-2018 Parapluplan parkeren vastgesteld bestemmingsplan
11-09-2018 Zaling 8A ontwerp bestemmingsplan
31-08-2018 Matena 3 Papendrecht vastgesteld omgevingsvergunning
18-07-2018 Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 6 (Wvg), Papendrecht officiële publicatie bekendmaking
07-06-2018 Dijkstrook-Middenpolder II vastgesteld beheersverordening
02-05-2018 Kennisgeving voornemen opstellen bestemmingsplan Hoepmaker 30 officiële publicatie bekendmaking
28-03-2018 Omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking Nanengat 1 officiële publicatie bekendmaking
27-03-2018 Nanengat 1 vastgesteld omgevingsvergunning
08-03-2018 Beheersverordening Papendrecht vastgesteld beheersverordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen