Datum Naam Status Soort informatie
31-10-2017 Markt van Matena vastgesteld omgevingsvergunning
17-10-2017 Verkeersbesluit reconstructie Vincent van Goghlaan en omgeving officiële publicatie bekendmaking
27-09-2017 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouw bedrijfspand Nieuwland Parc 89 officiële publicatie bekendmaking
14-09-2017 Bedrijventerrein Noordhoek vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2017 Vaststelling bestemmingsplan Zeven bouwkavels, besluit hogere waarden Tiendzone en notitie Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone officiële publicatie bekendmaking
15-06-2017 Zeven bouwkavels Tiendzone vastgesteld bestemmingsplan
25-04-2017 Reserveren parkeerplaats Walmolen ten behoeve van het opladen van elektrische auto's officiële publicatie bekendmaking
14-04-2017 Noordhoek ontwerp bestemmingsplan
15-03-2017 Delegatiebesluit met betrekking tot Wegenwet officiële publicatie bekendmaking
26-01-2017 Fietsbrug Matenasche Scheidkade vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2017 Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Papendrecht vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2017 Beheersverordening Woongebied vastgesteld beheersverordening
21-12-2016 [Voorontwerp bestemmingsplan Noordhoek] officiële publicatie bekendmaking
09-11-2016 Papendrecht, Westeind 45 vastgesteld omgevingsvergunning
09-11-2016 Kennisgeving bestemmingsplan Noordhoek officiële publicatie bekendmaking
05-10-2016 Beheersverordening Dijklint Dijkstrook-Middenpolder officiële publicatie bekendmaking
29-09-2016 Zeven bouwkavels Tiendzone ontwerp bestemmingsplan
28-09-2016 Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Zeven bouwkavels Tiendzone en ontwerp-besluit hogere waarde officiële publicatie bekendmaking
15-09-2016 Beheersverordening Dijklint vastgesteld beheersverordening
31-08-2016 Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplanFietsbrug Matenasche Scheidkade officiële publicatie bekendmaking
31-08-2016 Publicatie Anterieure exploitatieovereenkomst officiële publicatie bekendmaking
22-07-2016 Parapluherziening Geluid Aan de Noord - Papendrecht ontwerp bestemmingsplan
12-07-2016 VERKEERSBESLUIT officiële publicatie bekendmaking
22-06-2016 Vaststelling bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
16-06-2016 Papendrecht 32 woningen Aalscholver vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen