Datum Naam Status Soort informatie
03-12-2021 DC JYSK ontwerp bestemmingsplan
23-11-2021 Visvijverweg 46-48, Lelystad ontwerp bestemmingsplan
12-11-2021 Wegnemen bestemmingsplanregel agrarische bedrijven vastgesteld omgevingsvergunning
04-11-2021 Tweede partiële herziening bestemmingsplan Larserknoop ontwerp bestemmingsplan
04-11-2021 Derde structurele herziening exploitatieplan Larserknoop ontwerp exploitatieplan
28-10-2021 Parapluplan Algemene regels evenemententerreinen Lelystad ontwerp bestemmingsplan
18-10-2021 Campuskwadrant ontwerp bestemmingsplan
14-10-2021 Warande - Klein Nooten ontwerp bestemmingsplan
01-10-2021 Hotel Lelystad Airport ontwerp omgevingsvergunning
22-09-2021 Wegnemen bestemmingsplanregel agrarische bedrijven ontwerp omgevingsvergunning
21-09-2021 Herinrichting locaties Edelhertweg vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2021 1e Partiele herziening bestemmingsplan Bataviahaven 2015 ontwerp bestemmingsplan
25-06-2021 Grietenij, Campus Midden Blok A ontwerp omgevingsvergunning
25-06-2021 De Gouden Formule, Campuszone ontwerp omgevingsvergunning
22-06-2021 Omgevingsvisie Lelystad vastgesteld structuurvisie
22-06-2021 Voorbereidingsbesluit Parkeren Lelystad vastgesteld voorbereidingsbesluit
29-04-2021 2e Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 vastgesteld wijzigingsplan
06-04-2021 Eerste partiële herziening Lelystad Flevokust binnendijks - datacenter vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2021 Windplan Blauw, fase 5 vastgesteld omgevingsvergunning
26-01-2021 Parapluplan Algemene regels tankstations Lelystad vastgesteld bestemmingsplan
21-01-2021 Sont66 vastgesteld omgevingsvergunning
14-01-2021 Toms Creek Uilenweg 2c vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2021 Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048) officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Tjalk 15-01 Boni supermarkt vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2020 Warande - De Olmen Buizerdweg vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen