Datum Naam Status Soort informatie
22-09-2021 Wegnemen bestemmingsplanregel agrarische bedrijven ontwerp omgevingsvergunning
25-06-2021 Grietenij, Campus Midden Blok A ontwerp omgevingsvergunning
25-06-2021 De Gouden Formule, Campuszone ontwerp omgevingsvergunning
22-06-2021 Omgevingsvisie Lelystad vastgesteld structuurvisie
22-06-2021 Voorbereidingsbesluit Parkeren Lelystad vastgesteld voorbereidingsbesluit
29-04-2021 2e Wijzigingsplan Zeebiesweg 48 vastgesteld wijzigingsplan
06-04-2021 Eerste partiële herziening Lelystad Flevokust binnendijks - datacenter vastgesteld bestemmingsplan
31-03-2021 Windplan Blauw, fase 5 vastgesteld omgevingsvergunning
26-01-2021 Parapluplan Algemene regels tankstations Lelystad vastgesteld bestemmingsplan
21-01-2021 Sont66 vastgesteld omgevingsvergunning
14-01-2021 Toms Creek Uilenweg 2c vastgesteld omgevingsvergunning
13-01-2021 Verlening omgevingsvergunning oprichten van een winkelruimte, Tjalk 15 01 te Lelystad (dossiernr. L20200048) officiële publicatie bekendmaking
11-01-2021 Tjalk 15-01 Boni supermarkt vastgesteld omgevingsvergunning
15-12-2020 Warande - De Olmen Buizerdweg vastgesteld bestemmingsplan
02-12-2020 Eerste partiële herziening Lelystad Flevokust binnendijks - datacenter ontwerp bestemmingsplan
26-11-2020 Herinrichting locaties Edelhertweg ontwerp bestemmingsplan
19-11-2020 Toms Creek Uilenweg 2c ontwerp omgevingsvergunning
18-11-2020 Publicatie Omgevingsvergunning Lelystad officiële publicatie bekendmaking
20-10-2020 Kustrif/Zandbank 33 woningen vastgesteld omgevingsvergunning
06-10-2020 Omgevingsvisie Lelystad ontwerp structuurvisie
22-09-2020 Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad vastgesteld bestemmingsplan
27-08-2020 Kustrif/Zandank 33 woningen ontwerp omgevingsvergunning
26-08-2020 Lelystad - Hondsdraf 51 ontwerp bestemmingsplan
02-07-2020 Partiële herziening bestemmingsplannen Lelystad - Larserknoop en Lelystad - Larserknoop (reparatie) vastgesteld bestemmingsplan
02-07-2020 Tweede structurele herziening exploitatieplan Larserknoop vastgesteld exploitatieplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen