Datum Naam Status Soort informatie
12-11-2019 Locatie Ziekenhuisweg 100 ontwerp bestemmingsplan
09-10-2019 watersportstrand Markermeer vastgesteld omgevingsvergunning
08-10-2019 Theaterkwartier ontwerp bestemmingsplan
08-10-2019 Voorbereidingsbesluit Tankstations Lelystad vastgesteld voorbereidingsbesluit
02-10-2019 Zonnepark IJsselmeerdijk vastgesteld omgevingsvergunning
09-09-2019 Tweede structurele herziening exploitatieplan Larserknoop ontwerp exploitatieplan
21-08-2019 Publicatie Gemeente Lelystad officiële publicatie bekendmaking
16-07-2019 Zonnepark IJsselmeerdijk ontwerp omgevingsvergunning
16-07-2019 watersportstrand Markermeer ontwerp omgevingsvergunning
06-06-2019 Bronsweg 34 vastgesteld omgevingsvergunning
05-06-2019 Herinrichting Middenweg (deel Noord) ontwerp bestemmingsplan
29-05-2019 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN' Herinrichting Middenweg (deel Noord)' officiële publicatie bekendmaking
10-05-2019 Groene Velden 104 vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2019 Waterzuivering Zeeasterweg vastgesteld omgevingsvergunning
23-04-2019 hotel Van der Valk vastgesteld omgevingsvergunning
15-04-2019 Lelystad - Lisdoddeweg 39 (2019) vastgesteld wijzigingsplan
10-04-2019 Bronsweg 35 ontwerp voorbereidingsbesluit
08-04-2019 Parti??le herziening bestemmingsplannen Lelystad - Larserknoop en Lelystad - Larserknoop (reparatie) ontwerp bestemmingsplan
04-04-2019 Theaterkwartier voorontwerp bestemmingsplan
03-04-2019 Warande - Olmenkwartier ontwerp bestemmingsplan
02-04-2019 Kop De Veste, Lelystad vastgesteld uitwerkingsplan
02-04-2019 Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing en Kamerverhuur vastgesteld voorbereidingsbesluit
26-03-2019 Visvijverweg 52 Lelystad vastgesteld wijzigingsplan
21-03-2019 Groene Velden 104 ontwerp omgevingsvergunning
27-02-2019 loods Wisentweg 64 vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen