Datum Naam Status Soort informatie
25-10-2017 Rectificatie officiële publicatie bekendmaking
09-10-2017 Structuurvisie Wonen Zuid Limburg vastgesteld structuurvisie
26-09-2017 Beekerpark, Herziening 2017 vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2017 Publicatie Ontwerpbestemmingsplan “Sportpark Hulsberg” gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
19-07-2017 Publicatie vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg officiële publicatie bekendmaking
10-07-2017 2e wijziging bp Buitengebied Schinnen vastgesteld bestemmingsplan
10-07-2017 Vonderstraat vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2017 Verleende omgevingsvergunning Raadhuisstraat 118 te Hulsberg, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
27-06-2017 Raadhuisstraat 118 Hulsberg vastgesteld omgevingsvergunning
22-06-2017 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld structuurvisie
20-06-2017 Publicatie Ontwerpbestemmingsplan ‘Beekerpark, Herziening 2017’, ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en anterieure overeenkomst, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
23-05-2017 Woning Swierderkerkweg Wijnandsrade van de gemeente Nuth vastgesteld bestemmingsplan
02-05-2017 Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitbreiden van een restaurant, Raadhuisstraat 118 Hulsberg officiële publicatie bekendmaking
13-04-2017 Hoofdstraat 12 Schimmert ontwerp wijzigingsplan
13-04-2017 Voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Rode Beek” officiële publicatie bekendmaking
06-04-2017 Bedrijventerrein Rode Beek voorontwerp bestemmingsplan
04-04-2017 Appartementen Wilhelminastraat 8 Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
16-03-2017 Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan '2e wijziging Buitengebied' officiële publicatie bekendmaking
21-02-2017 Billich 1 te Schimmert vastgesteld bestemmingsplan
29-11-2016 Stationstraat 143 Nuth vastgesteld bestemmingsplan
16-11-2016 Vaststelling Bestemmingsplan Reconstructie N274 officiële publicatie bekendmaking
11-11-2016 Omgevingsvergunning voor de realisatie van een Aldi-supermarkt aan de Stationstraat 7 te Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
10-11-2016 Reconstructie N274 vastgesteld bestemmingsplan
12-10-2016 Publicatie vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, gemeente Nuth officiële publicatie bekendmaking
19-07-2016 Logistiekstraat 5 te Nuth vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen