Datum Naam Status Soort informatie
09-10-2020 Vaesrade ong. te Vaesrade ontwerp bestemmingsplan
12-08-2020 Gemeente Beekdaelen - publicatie omgevingsvergunning - realisering van een zonneweide met zonnepanelen - langs de N274 ter hoogte van Schinveld, Beekdaelen officiële publicatie bekendmaking
22-07-2020 Gemeente Beekdaelen - gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Thull officiële publicatie bekendmaking
16-07-2020 Gemeente Beekdaelen - wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth officiële publicatie bekendmaking
14-07-2020 Gemeente Beekdael - ontwerpbesluit wet algemene bepalingen omgevingsrecht - renoveren/verbouwen van een schuur tot woning en B&B - perceel kadastraal bekend als Jabeek, sectie C, nummer 135 plaatselijk gelegen Roermolen 1, Jabeek officiële publicatie bekendmaking
07-07-2020 Omgevingsvergunning t.b.v. toevoegen van een woning op het perceel Roermolen 1 te Jabeek ontwerp omgevingsvergunning
28-04-2020 Gemeente Beekdaelen - Aanpassing bestemmingsplan “bedrijventerrein rode beek” officiële publicatie bekendmaking
07-04-2020 3 silo's Thermiekstraat 2, Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
25-03-2020 Gemeente Beekdaelen - vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan "Thull" - Schinnen officiële publicatie bekendmaking
18-02-2020 Gemeente Beekdaelen - ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - bouwen van een woonhuis - Raadhuisstraat ong. (naast nr. 30), Merkelbeek officiële publicatie bekendmaking
14-02-2020 Woning Raadhuisstraat Merkelbeek ontwerp omgevingsvergunning
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Vaesrade ong., Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-02-2020 Gemeente Beekdaelen - terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan - Trichterstraat 21, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
13-01-2020 Gemeente Beekdaelen - gewijzigde vaststelling wijzigingsplan - Hoofdstraat 12, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Nota Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld structuurvisie
11-12-2019 3 silo's Thermiekstraat 2, Nuth ontwerp omgevingsvergunning
11-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp-Omgevingsvergunning - plaatsen van silo's - Thermiekstraat 2 in Nuth officiële publicatie bekendmaking
05-12-2019 Gemeente Beekdaelen - Ontwerp wijzigingsplan - De Kling 49, Schimmert officiële publicatie bekendmaking
03-12-2019 Hoofdstraat 12 Schimmert vastgesteld bestemmingsplan
24-10-2019 Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Nuth', Voorsterstraat 13 en 15, Valkenburgerweg 17, Nuth officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 Kern Nuth, Voorsterstraat 13 en 15, Valkenburgerweg 17 vastgesteld bestemmingsplan
10-09-2019 Vaesrade 29-31 te Nuth vastgesteld omgevingsvergunning
08-08-2019 Trichterstraat 21 te Schimmert ontwerp wijzigingsplan
07-08-2019 Publicatie omgevingsvergunning voor de realisering van een zonneweide met zonnepanelen, langs de N274 ter hoogte van Schinveld; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo officiële publicatie bekendmaking
10-07-2019 Publicatie ontwerp omgevingsvergunning voor de herbouw van 2 woningen op het perceel Vaesrade 29a en 31 in Nuth; gemeente Beekdaelen; ex artikel 3.10, lid 1 onder a van de Wabo officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen