Datum Naam Status Soort informatie
08-12-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon vastgesteld aanwijzingsbesluit
05-11-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit gemeente Katwijk omgevingsvergunning grondwerkzaamheden officiële publicatie bekendmaking
05-11-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
04-11-2020 Provincie Zuid-Holland - Kennisgeving ontvangst vergunningaanvragen Warmtetransportleiding Vlaardingen – Den Haag officiële publicatie bekendmaking
30-10-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
13-10-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
10-10-2020 Omgevingsprogramma Zuid-Holland – Koers 2020 ontwerp structuurvisie
06-10-2020 Omgevingsverordening Zuid-Holland - Koers 2020 ontwerp provinciale verordening
06-10-2020 Omgevingsvisie Zuid-Holland – Koers 2020 ontwerp structuurvisie
01-10-2020 reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam - Hoek van Holland buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
22-09-2020 proactieve aanwijzing Gemeente Albrandswaard - sociale woningbouw locatie De Omloop Rhoon ontwerp aanwijzingsbesluit
10-09-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit watervergunning Torenvlietbrug Hoogheemraadschap van Rijnland officiële publicatie bekendmaking
25-08-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit wijziging watervergunning watergang parkzone Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
06-08-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunningen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
31-07-2020 Vaststelling Verzamelherziening Omgevingsbeleid 2020 en wijziging tramtracé Ridderkerk officiële publicatie bekendmaking
30-07-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
27-07-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) officiële publicatie bekendmaking
01-07-2020 Omgevingsverordening Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 vastgesteld provinciale verordening
01-07-2020 Omgevingsvisie Zuid-Holland - verzamelherziening 2020 vastgesteld structuurvisie
03-06-2020 Wijziging omgevingsvisie inzake tramtracé Ridderkerk vastgesteld structuurvisie
20-05-2020 Kennisgeving projectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’ officiële publicatie bekendmaking
13-05-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluit watervergunning Hoogheemraadschap Rijnland officiële publicatie bekendmaking
07-05-2020 Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
29-04-2020 Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute (N206 Ir. G. Tjalmaweg) Omgevingsvergunning bouwen gemeente Katwijk officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen