Datum Naam Status Soort informatie
20-02-2019 Omgevingsverordening Zuid-Holland - wijzigingsbesluit aanvulling kantoren vastgesteld provinciale verordening
20-02-2019 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving vastgesteld structuurvisie
19-02-2019 reactieve aanwijzing Gemeente Goeree-Overflakkee - Sommelsdijk Rijzenburgseweg 1 vastgesteld reactieve aanwijzing
15-02-2019 Programma ruimte (geconsolideerd) geconsolideerd structuurvisie
15-02-2019 Visie Ruimte en Mobiliteit (geconsolideerd) geconsolideerd structuurvisie
31-01-2019 Verordening ruimte 2014 (geconsolideerd) geconsolideerd provinciale verordening
15-01-2019 Wijziging Visie Ruimte en Mobiliteit - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
15-01-2019 Wijziging Programma ruimte - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld structuurvisie
15-01-2019 Wijziging Verordening ruimte 2014 - NNN begrenzing Krimpenerwaard vastgesteld provinciale verordening
14-11-2018 Verordening ruimte 2014 - Parti??le wijziging inzake regionale waterkeringen in het kader van het besluit tot wijziging van de Waterverordening Rijnland vastgesteld provinciale verordening
05-11-2018 Ontwerp-Omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
30-10-2018 Omgevingsvisie Zuid-Holland ontwerp structuurvisie
30-10-2018 Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 ontwerp provinciale verordening
30-10-2018 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel kantoren en verstedelijking en wonen ontwerp structuurvisie
30-10-2018 Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 - wijzigingsbesluit aanvulling kantoren ontwerp provinciale verordening
30-10-2018 Omgevingsvisie Zuid-Holland voor het onderdeel Rijke Groenblauwe Leefomgeving ontwerp structuurvisie
26-10-2018 Instellen onverplicht fietspad op duinfietspad F001 in Wassenaar, Katwijk en Noordwijk officiële publicatie bekendmaking
28-08-2018 Wet ruimtelijke ordening, bekendmaking terinzagelegging ontwerp wijziging Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014, inzake de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland officiële publicatie bekendmaking
24-08-2018 Provincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Van Leeuwenhoekweg 33 Dordrecht officiële publicatie bekendmaking
16-08-2018 omgevingsvergunning windturbine Krabbegors vastgesteld omgevingsvergunning
25-07-2018 Provincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Rapenburg 1 te Alblasserdam officiële publicatie bekendmaking
10-07-2018 reactieve aanwijzing Gemeente Rotterdam - Hoek van Holland buitengebied vastgesteld reactieve aanwijzing
30-05-2018 Visie Ruimte en Mobiliteit - Actualisering 2018 vastgesteld structuurvisie
30-05-2018 Programma ruimte - Actualisering 2018 vastgesteld structuurvisie
30-05-2018 Verordening ruimte 2014 - Actualisering 2018 vastgesteld provinciale verordening
Toon gearchiveerde onwikkelingen