Datum Naam Status Soort informatie
31-05-2013 Millingerwaard ontwerp omgevingsvergunning
31-05-2013 Baggerdepot Ingensche Waarden B.V. te Ingen, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
30-05-2013 Kennisgeving MER-procedure inpassingsplan uitbreiding bedrijventerrein Medel fase 1, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
30-05-2013 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpinpassingsplan N345 Rondweg Voorst, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
17-05-2013 Ontwerp-Omgevingsvisie, ontwerp Omgevingsvergunning en ontwerp-Natuurbeheerplan 2014, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Kennisgeving N322 Zaltbommel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Kennisgeving N320 Culemborg, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 Aurubis Netherlands B.V. te Zutphen Voornemen vergunningverlening Wabo/Waterwet, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
03-05-2013 Bekendmaking voornemen voorbereiding inpassingsplan N348 Jodendijk-Scheuterdijk, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
03-05-2013 Kennisgeving inpassingsplan N322 Zaltbommel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
02-05-2013 Gewijzigde ontwerpinpassingsplan Waalwaard en MER ter inzage, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
24-04-2013 N320, Culemborg vastgesteld inpassingsplan
24-04-2013 Inpassingsplan N322 Zaltbommel vastgesteld inpassingsplan
02-04-2013 Kennisgeving Wet milieubeheer M.e.r.-beoordelingsplicht Frieslandcampina Domo te Borculo, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
20-03-2013 Inpassingsplan Filipsberg Wapenveld vastgesteld inpassingsplan
27-02-2013 Kennisgeving inpassingsplan Millingerwaard, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
13-02-2013 Inpassingsplan Millingerwaard (uitplaatsing De Beijer) - aanpassing n.a.v. uitspraak Raad van State vastgesteld inpassingsplan
13-02-2013 Definitieve besluiten voor het project ’Uiterwaardvergraving Middelwaard’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
06-02-2013 Kennisgeving Bio Energie Bergerden te Bemmel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
30-01-2013 Omgevingsvergunning Bio Energie Bergerden vastgesteld projectbesluit
24-01-2013 Ruimtelijke Verordening Gelderland en Structuurvisie Sportcomplex Zaltbommel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Kennisgeving Traverse Dieren – reconstructie N348/N786, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
19-12-2012 Bekendmaking ontwerpbesluiten voor het project ‘Uiterwaardvergraving Doorwertsche Waarden’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
13-12-2012 Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden rondweg Voorthuizen N303, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
12-12-2012 Ontwerpbestemmingsplannen en ontwerpbesluiten voor het ‘Zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf’ ter inzage, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen