Datum Naam Status Soort informatie
05-12-2012 Kennisgeving Definitief besluit voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’ ter inzage, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
28-11-2012 Kennisgeving Ontwerpbesluiten voor de Ruimte voor de Rivier projecten ‘Dijkverlegging Cortenoever’ en ‘Dijkverlegging Voorsterklei’ ter inzage, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
21-11-2012 Bekendmaking Ontwerpbesluiten voor het project ’Uiterwaardvergraving Middelwaard’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
19-11-2012 Verlenging geldingsduur Gelders Milieuplan 4, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
14-11-2012 Kennisgeving Wet Milieubeheer AGC Flat Glass Nederland B.V. te Tiel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
13-11-2012 N309 't Harde - reconstructie voorontwerp inpassingsplan
07-11-2012 Ter inzage legging - ontwerp-structuurvisie aanpassing ehs 2012 - ontwerp ruimtelijke verordening Gelderland, derde herziening, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
07-11-2012 Bekendmaking Definitieve besluiten voor het project ’Uiterwaardvergraving De Tollewaard’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
07-11-2012 Ontwerp-besluiten reconstructie N320 Culemborg, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
07-11-2012 Kennisgeving Ontwerp-inpassingsplan N322 Zaltbommel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
31-10-2012 Kennisgeving ontwerpinpassingsplan Filipsberg, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
27-09-2012 Voorbereidingsbesluit Bommelerwaard, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
26-09-2012 Bekendmaking ontwerpbesluit voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
25-09-2012 Waalwaard - Dodewaard vastgesteld inpassingsplan
19-09-2012 Definitieve besluiten voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
27-08-2012 Bio Energie Bergerden te Bemmel, Gelderland officiële publicatie bekendmaking
21-08-2012 Omgevingsvergunning Bio Energie Bergerden ontwerp projectbesluit
25-07-2012 Ontwerpbesluiten voor het project ’Uiterwaardvergraving De Tollewaard’ officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening officiële publicatie bekendmaking
13-06-2012 Ontwerpbesluiten voor het project ‘Uiterwaardvergraving Meinerswijk’ officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Ontwerpbesluiten voor het project ‘Regelwerk Pannerden’ officiële publicatie bekendmaking
30-05-2012 Bekendmaking definitieve besluiten voor het project ‘Regelwerk Pannerden’ officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Kennisgeving m.e.r. beoordelingsbesluit voor het project Meinerswijk officiële publicatie bekendmaking
02-05-2012 Kennisgeving vastgestelde inpassingsplan Millingerwaard (uitplaatsing De Beijer) officiële publicatie bekendmaking
25-04-2012 Inpassingsplan Millingerwaard (uitplaatsing De Beijer) vastgesteld inpassingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen