Datum Naam Status Soort informatie
12-05-2022 Menaam - Sânwei 17a vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2022 Bestemmingsplan Sexbierum - Bestaande Glastuinbouw vastgesteld bestemmingsplan
30-03-2022 Wjelsryp - Pastoryleane 7a ontwerp uitwerkingsplan
24-03-2022 Franeker - Rietbuurt fase 2 (Eiland 1 en 4) ontwerp uitwerkingsplan
08-03-2022 St.-Annaparochie - Bosch 5A vastgesteld wijzigingsplan
03-03-2022 Dronryp - Fûgellân Puoldyk, fase III vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 St.-Jacobiparochie - Rondom de Geert Veenhuizenstraat vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2022 JH van Aismawei 52 Bitgummole vastgesteld bestemmingsplan
08-02-2022 Hoarnestreek 1 te Tzummarum vastgesteld wijzigingsplan
02-02-2022 Nacht aan het wad vastgesteld omgevingsvergunning
01-02-2022 Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie vastgesteld bestemmingsplan
26-01-2022 Menaam - Sânwei 17a ontwerp bestemmingsplan
23-12-2021 Marssumerdyk 7 Deinum vastgesteld bestemmingsplan
16-12-2021 St.-Annaparochie - Bosch 5A ontwerp wijzigingsplan
09-12-2021 Sexbierum - Aeolusterrein vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2021 Vrouwenparochie - Waling Dijkstrastraat 53 vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2021 Kerkbuurt 32 vastgesteld wijzigingsplan
02-12-2021 Berltsum - Poiesz voorontwerp bestemmingsplan
30-11-2021 Partiële herziening Bestemmingsplan Menaam (verwijderen veiligheidszone - lpg) ontwerp bestemmingsplan
25-11-2021 Bestemmingsplan Sexbierum - Bestaande Glastuinbouw ontwerp bestemmingsplan
09-11-2021 Bosch 7A - Sint Annaparochie vastgesteld wijzigingsplan
04-10-2021 JH van Aismawei 52 Bitgummole ontwerp bestemmingsplan
01-10-2021 Marssumerdyk 7 Deinum ontwerp bestemmingsplan
30-09-2021 Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen