Datum Naam Status Soort informatie
19-01-2021 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan – Zweinserweg 8, Peins officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Peins – Zweinserweg 8 vastgesteld wijzigingsplan
30-11-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan - Hermanawei naast nr 40, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
24-11-2020 Minnertsga - Hermanawei naast 40 ontwerp wijzigingsplan
24-11-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan - Rypsterdyk 50, Marsum officiële publicatie bekendmaking
17-11-2020 Marsum - Rypsterdyk 50 ontwerp bestemmingsplan
17-11-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan - Bedrijventerrein Boskdykje, fase 4, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
13-11-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 5 inTzummarum (percelen rondom) (Uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
13-11-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 5 inTzummarum (percelen rondom) (Uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
11-11-2020 Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 ontwerp bestemmingsplan
05-11-2020 Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoarnestreek 1 in Tzummarum (Uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
02-11-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan - Zweinserweg 8, Peins officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Gemeente Waadhoeke - vaststelling bestemmingsplan - Franeker - Linthorst Homanstraat 50 officiële publicatie bekendmaking
23-10-2020 Peins – Zweinserweg 8 ontwerp wijzigingsplan
14-10-2020 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan Bitgummole - It Bosk 6, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
14-10-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder - appartementencomplex Beuckelaerstraat 29 (voorheen locatie Aldi), St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
29-09-2020 Bitgummole - It Bosk 6 vastgesteld wijzigingsplan
24-09-2020 Franeker - Linthorst Homanstraat 50 vastgesteld bestemmingsplan
14-09-2020 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan - Dr. Vitus Ringersstraat, Ried officiële publicatie bekendmaking
14-09-2020 Gemeente Waadhoeke - verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) - realiseren voedselbos - ten noorden van A.C. Bakkerstraat, Oudebildtzijl officiële publicatie bekendmaking
10-09-2020 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan - Noorderbleek en Marten Oostwoudstraat, Franeker officiële publicatie bekendmaking
01-09-2020 Ried - Dr Vitus Ringersstraat vastgesteld wijzigingsplan
25-08-2020 Franeker - Noorderbleek en Marten Oostwoudstraat vastgesteld wijzigingsplan
10-08-2020 Kennisgeving besluit mer beoordeling Hoarnestreek 1 in Tzummarum officiële publicatie bekendmaking
29-07-2020 Gemeente Waadhoeke - Ontwerp wijzigingsplan Bitgummole - It Bosk 6 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen