Datum Naam Status Soort informatie
24-11-2023 Minnertsga - De Houwen en P. B. Winsumiusstrjitte ontwerp wijzigingsplan
26-10-2023 Hearewei 25, Minnertsga ontwerp wijzigingsplan
22-09-2023 Hearewei 45 en Hoarnestreek 1 in Tzummarum vastgesteld omgevingsvergunning
07-09-2023 Harlingerweg 80 en 80a vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2023 Menaam - bedrijventerrein Noord fase 2 vastgesteld bestemmingsplan
07-09-2023 Hamerenweg 11 te Vrouwenparochie vastgesteld bestemmingsplan
30-08-2023 Bitgum - Hillige Kamp en Hemmemastrjitte ontwerp bestemmingsplan
23-08-2023 Tzummarum - Hoarnestreek 10-14 ontwerp bestemmingsplan
20-07-2023 Deinum - Spoorstrjitte 11 en 11a vastgesteld bestemmingsplan
20-07-2023 Spannum – 13 woningen vastgesteld bestemmingsplan
29-06-2023 Boksum - Blessumerpaed 3 vastgesteld bestemmingsplan
30-05-2023 Franeker - Lycklamastraat 10 vastgesteld wijzigingsplan
11-05-2023 Sexbierum - Buorfinneleane 5 vastgesteld bestemmingsplan
25-04-2023 Hamerenweg 11 te Vrouwenparochie ontwerp bestemmingsplan
24-04-2023 Deinum - Spoorstrjitte 11 en 11a ontwerp bestemmingsplan
11-04-2023 Franeker - Van Harinxmaweg 7 vastgesteld wijzigingsplan
29-03-2023 Spannum – 13 woningen ontwerp bestemmingsplan
29-03-2023 Franeker - Lycklamastraat 10 ontwerp wijzigingsplan
28-03-2023 Franeker Bedrijventerrein Kie – fase 2 ontwerp bestemmingsplan
20-03-2023 Berltsum - Kwekerijleane vastgesteld bestemmingsplan
14-03-2023 Harlingerweg 80 en 80a ontwerp bestemmingsplan
14-03-2023 Franeker - Zevenhuizen 14 vastgesteld wijzigingsplan
16-02-2023 Boksum - Blessumerpaed 3 ontwerp bestemmingsplan
16-02-2023 Anskereed 2 Berltsum vastgesteld omgevingsvergunning
26-01-2023 Partiële herziening bestemmingsplan Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen