Datum Naam Status Soort informatie
13-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2009 Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum/Pietersbierum’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker – Industrieterrein West’ officiële publicatie bekendmaking
03-04-2009 Aanwijzing plangebied ‘Woon- en Recreatiegebied Franeker Zuid’ (artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Westelijke woongebieden’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2008 Bestemmingsplan Dronrijp onherroepelijk gemeentelijk plan
16-02-2006 Berlikum vastgesteld gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen