Datum Naam Status Soort informatie
23-05-2019 Tzum - Dekemastraat en Meester Klaas Douwesstraat vastgesteld bestemmingsplan
15-05-2019 Uitbreiding bedrijventerrein Dronryp West vastgesteld gerechtelijke uitspraak
15-05-2019 Bedrijventerrein Dronrijp West vastgesteld bestemmingsplan
25-04-2019 Franeker - Noord en Oost vastgesteld bestemmingsplan
10-04-2019 Ontwerp omgevingsvergunning Franekerweg 3 in Hitzum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
05-04-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Minnertsga –Ferniawei 10 ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
15-03-2019 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie - Partiële herziening Perifere detailhandel officiële publicatie bekendmaking
14-03-2019 Minnertsga - Ferniawei 10 vastgesteld bestemmingsplan
27-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan Herstructurering Van Haersoltestrjitte Tweede Fase Te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
11-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan Tzum - Dekemastraat en Meester Klaas Douwesstraat, Zoeterwoude officiële publicatie bekendmaking
06-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan, “Sexbierum, Hearewei 5”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
04-02-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Partiële Herziening Berltsum - Bedrijventerrein West, Tichelersdyk 22 en 24”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
23-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Dronryp 2018”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Reparatiebesluit artikel 6.19 Awb, vervangen brug over het van Harinxmakanaal, it Heech, Dronrijp officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Ferniawei 10”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
20-12-2018 Voorbereidingsbesluit parti??le herziening bestemmingsplan St.-Annaparochie (2016) vastgesteld voorbereidingsbesluit
13-12-2018 Vaststelling bestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Berltsum Wier vastgesteld gerechtelijke uitspraak
12-12-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Noord en Oost”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
06-12-2018 Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt vastgesteld bestemmingsplan
05-12-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Kiesterzijl 51 – Herbaijum”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
28-11-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), brandveilig gebruik van een pand, Zuideinde 64, St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
28-11-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), brandveilig gebruik van een pand, Hemmemaweg 12, St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
27-11-2018 Herbaijum - Kiesterzijl 51 vastgesteld wijzigingsplan
17-10-2018 Het egaliseren van gronden en het dempen en verbreden van watergangen vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen