Datum Naam Status Soort informatie
01-08-2018 Verleende omgevingsvergunning Franekerweg 24 te Schalsum (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
27-07-2018 Het bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning vastgesteld omgevingsvergunning
04-07-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een mestsilo, Hogerhuisdyk 20, 9045 RG, Bitgummole officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St.-Annaparochie, Hemmemaweg 22”  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Hogerhuisdyk 20 te Bitgummole vastgesteld omgevingsvergunning
14-06-2018 Noorderbolwerk - Molensteeg vastgesteld omgevingsvergunning
13-06-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Hamerenweg 17, Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
13-06-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Voorontwerpbestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Wommelserweg 57B te Tzum vastgesteld omgevingsvergunning
23-05-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St. Annaparochie - Tulpappel”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
17-05-2018 Franeker Zuid vastgesteld bestemmingsplan
11-05-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Attesweg 29, Oude Bildtzijl officiële publicatie bekendmaking
09-05-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), egaliseren van landbouwgronden en het dempen en verbreden van sloten binnen een gebied met een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde, (en westen en zuidwesten van) Latsmaleane 1, 8855 XK, Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerp omgevingsvergunning Hogerhuisdyk 20 Bitgummole (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning Anskereed 2 Berltsum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Verleende omgevingsvergunning Spannum, Tsjerkebuorren 16 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
12-04-2018 Realiseren van een paardenbak vastgesteld omgevingsvergunning
05-04-2018 Franeker West vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2018 Firdgum - Camstrawei 41 vastgesteld wijzigingsplan
14-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Sexbierum – Hearewei 24A” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning supermarkt Sexbierum, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Tzummerweg tussen nummer 14B en 14C”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
21-02-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een paardenbak, Tsjerkebuorren 16, 8843 KE, Spannum officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Haerdawei 44 te Oosterbierum officiële publicatie bekendmaking
18-01-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen