Datum Naam Status Soort informatie
13-06-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Voorontwerpbestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Wommelserweg 57B te Tzum vastgesteld omgevingsvergunning
23-05-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St. Annaparochie - Tulpappel”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
17-05-2018 Franeker Zuid vastgesteld bestemmingsplan
11-05-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Attesweg 29, Oude Bildtzijl officiële publicatie bekendmaking
09-05-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), egaliseren van landbouwgronden en het dempen en verbreden van sloten binnen een gebied met een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde, (en westen en zuidwesten van) Latsmaleane 1, 8855 XK, Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerp omgevingsvergunning Hogerhuisdyk 20 Bitgummole (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerp-omgevingsvergunning Anskereed 2 Berltsum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Verleende omgevingsvergunning Spannum, Tsjerkebuorren 16 (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
12-04-2018 Realiseren van een paardenbak vastgesteld omgevingsvergunning
05-04-2018 Franeker West vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2018 Firdgum - Camstrawei 41 vastgesteld wijzigingsplan
14-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Sexbierum – Hearewei 24A” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning supermarkt Sexbierum, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Tzummerweg tussen nummer 14B en 14C”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
21-02-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een paardenbak, Tsjerkebuorren 16, 8843 KE, Spannum officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Haerdawei 44 te Oosterbierum officiële publicatie bekendmaking
18-01-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp officiële publicatie bekendmaking
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
07-12-2017 Berltsum Wier vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2017 Westerein 11, Wjelsryp vastgesteld omgevingsvergunning
27-10-2017 Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie vastgesteld wijzigingsplan
14-09-2017 Verleende omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
08-09-2017 Vaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen