Datum Naam Status Soort informatie
22-12-2022 St. Jacobiparochie - Gijsbert van Swietenstraat 23 vastgesteld bestemmingsplan
21-12-2022 Minnertsga - Stasjonsstrjitte 10 en 12a vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-12-2022 Franeker - Zevenhuizen 14 ontwerp wijzigingsplan
06-12-2022 Franeker - Dr Jelle Bangastraat 2c vastgesteld wijzigingsplan
24-11-2022 Berltsum - Poiesz vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2022 Partiële herziening Bestemmingsplan Menaam (verwijderen veiligheidszone - lpg) vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2022 Franeker - Van Harinxmaweg 7 ontwerp wijzigingsplan
26-10-2022 Kleasterkolk te Winsum ontwerp bestemmingsplan
19-10-2022 Winsum - Fikarusleane en Molepaed vastgesteld omgevingsvergunning
11-10-2022 Zevenhuisterweg 8-12, Ried vastgesteld bestemmingsplan
06-10-2022 Menaam - bedrijventerrein Noord fase 2 ontwerp bestemmingsplan
06-10-2022 Oudebildtsyl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2022 Berltsum - Kwekerijleane ontwerp bestemmingsplan
29-09-2022 Menaam - Bitgumerdyk 3 ontwerp bestemmingsplan
29-09-2022 Partiële herziening bestemmingsplan Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 ontwerp bestemmingsplan
29-09-2022 Franeker - Dr Jelle Bangastraat 2c ontwerp wijzigingsplan
27-09-2022 partiële herziening geluidzones industrie Franeker ontwerp bestemmingsplan
01-09-2022 St.-Jacobiparochie - Gijsbert van Swietenstraat 23 ontwerp bestemmingsplan
14-07-2022 Franeker - Rietbuurt fase 2 (Eiland 1 en 4) vastgesteld uitwerkingsplan
23-06-2022 Oudebildtsyl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat ontwerp bestemmingsplan
14-06-2022 Zevenhuisterweg 8-12 te Ried ontwerp bestemmingsplan
31-05-2022 Wjelsryp - Pastoryleane 7a vastgesteld uitwerkingsplan
12-05-2022 Menaam - Sânwei 17a vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2022 Bestemmingsplan Sexbierum - Bestaande Glastuinbouw vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2022 Berltsum - Poiesz ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen