Datum Naam Status Soort informatie
08-02-2022 Hoarnestreek 1 te Tzummarum vastgesteld wijzigingsplan
02-02-2022 Nacht aan het wad vastgesteld omgevingsvergunning
01-02-2022 Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie vastgesteld bestemmingsplan
23-12-2021 Marssumerdyk 7 Deinum vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2021 Sexbierum - Aeolusterrein vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2021 Vrouwenparochie - Waling Dijkstrastraat 53 vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2021 Kerkbuurt 32 vastgesteld wijzigingsplan
02-12-2021 Berltsum - Poiesz voorontwerp bestemmingsplan
30-11-2021 Partiële herziening Bestemmingsplan Menaam (verwijderen veiligheidszone - lpg) ontwerp bestemmingsplan
09-11-2021 Bosch 7A - Sint Annaparochie vastgesteld wijzigingsplan
30-09-2021 Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp ontwerp bestemmingsplan
28-09-2021 Franeker - It Ankerplak vastgesteld wijzigingsplan
04-08-2021 Tzummarum - Kleasterwei 8, 8a en 8b vastgesteld gerechtelijke uitspraak
13-07-2021 Franeker - Zevenhuizen 3 vastgesteld wijzigingsplan
22-06-2021 Franeker - Zevenhuizen 44 vastgesteld wijzigingsplan
14-06-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - it Ankerplak, Franeker officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Waadhoeke - Vaststelling bestemmingsplan – Rypsterdyk 28, Menaam officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - Aeolusterrein, Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Gemeente Waadhoeke - bestemmingsplan - Hôfsleane 21-25, Berltsum officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan - Zevenhuizen 3, Franeker officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Gemeente Waadhoeke - Vaststelling bestemmingsplan – Bedrijventerrein Boskdykje fase 4, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
29-04-2021 Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijziginggsplan - Zevenhuizen 44, Franeker officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente Waadhoeke - besluit m.e.r. beoordeling - Mûntsewei 2, Klooster Lidlum officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 Gemeente Waadhoeke - bestemmingsplan - Rypsterdyk 50, Marsum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen