Datum Naam Status Soort informatie
06-10-2022 Menaam - bedrijventerrein Noord fase 2 ontwerp bestemmingsplan
06-10-2022 Oudebildtsyl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat vastgesteld bestemmingsplan
03-10-2022 Berltsum - Kwekerijleane ontwerp bestemmingsplan
14-07-2022 Franeker - Rietbuurt fase 2 (Eiland 1 en 4) vastgesteld uitwerkingsplan
23-06-2022 Oudebildtsyl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat ontwerp bestemmingsplan
14-06-2022 Zevenhuisterweg 8-12 te Ried ontwerp bestemmingsplan
31-05-2022 Wjelsryp - Pastoryleane 7a vastgesteld uitwerkingsplan
12-05-2022 Menaam - Sânwei 17a vastgesteld bestemmingsplan
21-04-2022 Bestemmingsplan Sexbierum - Bestaande Glastuinbouw vastgesteld bestemmingsplan
25-03-2022 Berltsum - Poiesz ontwerp bestemmingsplan
08-03-2022 St.-Annaparochie - Bosch 5A vastgesteld wijzigingsplan
03-03-2022 Dronryp - Fûgellân Puoldyk, fase III vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 St.-Jacobiparochie - Rondom de Geert Veenhuizenstraat vastgesteld bestemmingsplan
03-03-2022 Partiële Herziening Beheersverordening Buitengebied Menameradiel vastgesteld beheersverordening
10-02-2022 JH van Aismawei 52 Bitgummole vastgesteld bestemmingsplan
08-02-2022 Hoarnestreek 1 te Tzummarum vastgesteld wijzigingsplan
02-02-2022 Nacht aan het wad vastgesteld omgevingsvergunning
01-02-2022 Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie vastgesteld bestemmingsplan
23-12-2021 Marssumerdyk 7 Deinum vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2021 Sexbierum - Aeolusterrein vastgesteld bestemmingsplan
09-12-2021 Vrouwenparochie - Waling Dijkstrastraat 53 vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2021 Kerkbuurt 32 vastgesteld wijzigingsplan
02-12-2021 Berltsum - Poiesz voorontwerp bestemmingsplan
30-11-2021 Partiële herziening Bestemmingsplan Menaam (verwijderen veiligheidszone - lpg) ontwerp bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen