Datum Naam Status Soort informatie
17-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan Nij Altoenae – Uitbreiding fase 2 officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ried – Peinserweg/Dr. Vitus Ringersstraat’ officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum-glastuinbouw bestaand’ officiële publicatie bekendmaking
10-06-2009 Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Tzum’ officiële publicatie bekendmaking
03-06-2009 Vaststelling bestemmingsplan Minnertsga Bedrijventerrein Boskdykje Fase 3 officiële publicatie bekendmaking
03-06-2009 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Grietmanshof officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Goedkeuring bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied 2001 (Rijksstraatweg 7 te Zweins)’ officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterbierum – Hoarnestreek 3–5’ officiële publicatie bekendmaking
27-05-2009 Inspraak ‘Ontwerp-structuurvisie buitengebied Franekeradeel 2010–2020’ officiële publicatie bekendmaking
20-05-2009 Vaststelling bestemmingsplan Oudebildtzijl officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Dongjum, Herbaijum, Hitzum, Oosterbierum, Peins, Ried en Schalsum’ officiële publicatie bekendmaking
13-05-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2009 Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum/Pietersbierum’ officiële publicatie bekendmaking
08-04-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker – Industrieterrein West’ officiële publicatie bekendmaking
03-04-2009 Aanwijzing plangebied ‘Woon- en Recreatiegebied Franeker Zuid’ (artikel 2 juncto 5 Wet voorkeursrecht gemeenten) officiële publicatie bekendmaking
01-04-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Westelijke woongebieden’ officiële publicatie bekendmaking
22-04-2008 Bestemmingsplan Dronrijp onherroepelijk gemeentelijk plan
16-02-2006 Berlikum vastgesteld gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen