Datum Naam Status Soort informatie
12-07-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning realisatie loods Dronryp, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
10-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘St.-Annaparochie – Bedrijventerreinen’, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
03-07-2013 Actualisatie bestemmingsplannen, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Verleende omgevingsvergunning, Sytzamaleane (naast nr 31) te Tzummarum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ en ontwerp planMER, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Klaas Osingastraat en Meester de Bruinlaan te Tzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
22-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Westelijk Achterom 1a, 1b, 1c te Tzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
21-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Kening State 1 te Franeker, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 M.e.r.-beoordelingsbesluit, Hoarnestreek 10–14 in Tzummarum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie, Middelweg-Oost 122, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie – Campus Middelsee, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
11-03-2013 Omgevingsvergunning, Sytzamaleane (naast nr. 31) te Tzummarum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan Wiersterdyk 8a Berltsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
06-03-2013 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie – Bedrijventerreinen, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
27-02-2013 Verleende omgevingsvergunning Ds. Dijkstraweg 5 te HITZUM, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
18-02-2013 Verleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 11 A te Boer, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
15-02-2013 Verleende omgevingsvergunning, tegenover Alde Loop 28, 30 en 32 te Achlum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
25-01-2013 Omgevingsvergunning bouw karakteristieke hooiberg met dierenverblijf, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
25-01-2013 Ontwerp-projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
09-01-2013 Ontwerpbestemmingsplan Bildtdijken, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Verleende omgevingsvergunning, Deersum 2 te Achlum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Verleende omgevingsvergunning, Hertog van Saxenlaan 36 te Franeker, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
24-12-2012 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, speelplaats ten westen van Ds. Dijkstraweg 5 te Hitzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
12-12-2012 Ontwerpbestemmingsplan Vrouwenparochie, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
10-12-2012 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, tegenover Alde Loop 28, 30 en 32 te Achlum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen