Datum Naam Status Soort informatie
18-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan Oosterbierum – Sint Jorisstrjitte 15’ officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Ontwerpbestemmingsplan Oudebildtdijk 1093 officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie – Woonzorgcomplex officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 Ontwerp-structuurvisie Cultuurhistorie officiële publicatie bekendmaking
20-06-2012 Verleende omgevingsvergunning, tegenover Camstrawei 18 te Firdgum officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Vaststelling bestemmingsplan Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
23-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
23-05-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Verleende omgevingsvergunning, gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk te Franeker (kad. gemeente FNK, sectie E. nrs. 28 en 660) officiële publicatie bekendmaking
03-05-2012 Structuurvisie St. - Annaparochie ontwerp structuurvisie
02-05-2012 Ontwerpstructuurvisie St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterbierum – Sint Jorrisstrjitte 15’ officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Ontwerpbeschikking vergunningverlening voor gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk in/nabij Franeker officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Vooraankondiging en inspraakprocedure voor bestemmingsplan St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Sexbierum - Kwelderwal Juckemaleane’ officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
15-02-2012 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Hartman Sannesstraat 7B (uitbreiding kinderopvang) officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling wijzigingsplan Windturbine Oudebildtzijl officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan Verwijderen windturbine nabij Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker - Kiesterzijl 1’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen