Datum Naam Status Soort informatie
23-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
23-05-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Verleende omgevingsvergunning, gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk te Franeker (kad. gemeente FNK, sectie E. nrs. 28 en 660) officiële publicatie bekendmaking
03-05-2012 Structuurvisie St. - Annaparochie ontwerp structuurvisie
02-05-2012 Ontwerpstructuurvisie St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterbierum – Sint Jorrisstrjitte 15’ officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Ontwerpbeschikking vergunningverlening voor gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk in/nabij Franeker officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Vooraankondiging en inspraakprocedure voor bestemmingsplan St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Sexbierum - Kwelderwal Juckemaleane’ officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
15-02-2012 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Hartman Sannesstraat 7B (uitbreiding kinderopvang) officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling wijzigingsplan Windturbine Oudebildtzijl officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan Verwijderen windturbine nabij Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker - Kiesterzijl 1’ officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Swaerderwei 26 b Tzummarum (timmer- en onderhoudsbedrijf)’ officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Sexbierum - Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2011 Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Vaststelling bestemmingsplan Nij Altoenae officiële publicatie bekendmaking
09-11-2011 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Sexbierum – Kwelderwal Juckemaleane’ officiële publicatie bekendmaking
19-10-2011 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan St.-Annaparochie, Grietmanshof officiële publicatie bekendmaking
19-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum – Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen