Datum Naam Status Soort informatie
03-10-2012 Vaststelling Structuurvisie St.-Annaparochie, gemeente Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
03-10-2012 Verleende omgevingsvergunning, De Jister 9 te ACHLUM, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
26-09-2012 Verleende omgevingsvergunning, Hearewei 16 te Pietersbierum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
26-09-2012 Vaststelling bestemmingsplan St.-Jacobiparochie, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
26-09-2012 Vaststelling bestemmingsplan Oudebildtdijk 1093, het Bildt officiële publicatie bekendmaking
15-08-2012 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Hertog van Saxenlaan tussen 34 en 38 te FRANEKER (locatie voormalig Esso-tankstation) officiële publicatie bekendmaking
08-08-2012 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Jister 9 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Vaststelling bestemmingsplan Oosterbierum – Sint Jorisstrjitte 15’ officiële publicatie bekendmaking
18-07-2012 Ontwerpbestemmingsplan Oudebildtdijk 1093 officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie – Woonzorgcomplex officiële publicatie bekendmaking
27-06-2012 Ontwerp-structuurvisie Cultuurhistorie officiële publicatie bekendmaking
20-06-2012 Verleende omgevingsvergunning, tegenover Camstrawei 18 te Firdgum officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Vaststelling bestemmingsplan Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
06-06-2012 Ontwerpbestemmingsplan St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
23-05-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
23-05-2012 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
09-05-2012 Verleende omgevingsvergunning, gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk te Franeker (kad. gemeente FNK, sectie E. nrs. 28 en 660) officiële publicatie bekendmaking
03-05-2012 Structuurvisie St. - Annaparochie ontwerp structuurvisie
02-05-2012 Ontwerpstructuurvisie St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
18-04-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterbierum – Sint Jorrisstrjitte 15’ officiële publicatie bekendmaking
14-03-2012 Ontwerpbeschikking vergunningverlening voor gebied rondom het Franeker Bos, ten zuiden van de Elfstedenwijk in/nabij Franeker officiële publicatie bekendmaking
07-03-2012 Vooraankondiging en inspraakprocedure voor bestemmingsplan St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Sexbierum - Kwelderwal Juckemaleane’ officiële publicatie bekendmaking
29-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Bloemketerp (14 recreatiewoningen)’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen