Datum Naam Status Soort informatie
09-10-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Rypsterdyk 43, Marsum”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
08-10-2019 St.Annaparochie - Langhuisterweg 9 vastgesteld wijzigingsplan
26-09-2019 Rypsterdyk 43, Marsum vastgesteld bestemmingsplan
25-09-2019 Vastgesteld: Partiële hervaststelling bestemmingsplan “Franeker – industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
18-09-2019 Ontwerp bestemmingsplan “Tzummarum - Kleasterwei 8, 8A en 8B”, Tzummarum officiële publicatie bekendmaking
05-09-2019 Franeker - Industrieterrein West Kiesterzijl vastgesteld bestemmingsplan
28-08-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Herstructurering Van Haersoltestrjitte Tweede Fase te Sexbierum”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
07-08-2019 Ontwerp wijzigingsplan Langhuisterweg 9 St. Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
01-08-2019 Bestemmingsplan “Bestemmingsplan Partiële Herziening Berltsum - Bedrijventerrein West, Tichelersdyk 22 en 24”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
31-07-2019 Verleende omgevingsvergunning Sixtuswei 17, 19 en 22, 24, 26 in Sexbierum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
17-07-2019 Ruimtelijke onderbouwing herstructurering Sixtuswei Sexbierum vastgesteld omgevingsvergunning
11-07-2019 Herstructurering Van Haersoltestrjitte tweede fase te Sexbierum vastgesteld bestemmingsplan
10-07-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Stasjonstrjitte 10 en 12a”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
03-07-2019 Ontwerp bestemmingsplan “Rypsterdyk 43, Marsum”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
26-06-2019 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), aanleg recreatieve voorzieningen, Nieuwebildtdijk 428, St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Minnertsga –Hermanawei 70 ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-06-2019 Bestemmingsplan St.-Annaparochie - Partiële herziening Perifere detailhandel vastgesteld bestemmingsplan
12-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Tzum – Dekemastraat en Meester Klaas Douwesstraat ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Franeker - Noord en Oost ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Vaststelling bestemmingsplan “Sexbierum  – Hearewei 5 ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
03-06-2019 Rectificatie: Ontwerp omgevingsvergunning Sixtuswei Sexbierum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
29-05-2019 Ontwerp omgevingsvergunning Sixtuswei Sexbierum (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
23-05-2019 Bestemmingsplan Partiële Herziening Berltsum – Bedrijventerrein West, Tichelersdyk 22 en 24 vastgesteld bestemmingsplan
23-05-2019 Minnertsga - Hermanawei 70 vastgesteld bestemmingsplan
23-05-2019 Sexbierum - Hearewei 5 vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen