Datum Naam Status Soort informatie
02-01-2019 Ontwerpbestemmingsplan “Minnertsga – Ferniawei 10”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
20-12-2018 Voorbereidingsbesluit parti??le herziening bestemmingsplan St.-Annaparochie (2016) vastgesteld voorbereidingsbesluit
13-12-2018 Vaststelling bestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
12-12-2018 Berltsum Wier vastgesteld gerechtelijke uitspraak
12-12-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Noord en Oost”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
06-12-2018 Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt vastgesteld bestemmingsplan
05-12-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Kiesterzijl 51 – Herbaijum”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
28-11-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), brandveilig gebruik van een pand, Zuideinde 64, St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
28-11-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), brandveilig gebruik van een pand, Hemmemaweg 12, St.-Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
27-11-2018 Herbaijum - Kiesterzijl 51 vastgesteld wijzigingsplan
17-10-2018 Het egaliseren van gronden en het dempen en verbreden van watergangen vastgesteld omgevingsvergunning
03-10-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Kiesterzijl 51, Herbaijum officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Hamerenweg 17 te Vrouwenparochie ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
26-09-2018 Vaststelling bestemmingsplan “Franeker –Tzummerweg tussen 14B en 14C ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-09-2018 Franeker - Tzummerweg tussen 14b en 14c vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 Sexbierum - Hearewei 24A vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 St. Annaparochie, Hemmemaweg 22 vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 St.-Annaparochie, Tulpappel vastgesteld bestemmingsplan
12-09-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Attesweg 29 Oudebildtzijl ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
21-08-2018 Buitengebied - Attesweg 29, Oudebildtzijl vastgesteld wijzigingsplan
14-08-2018 Vrouwenparochie - Hamerenweg 17 vastgesteld wijzigingsplan
01-08-2018 Verleende omgevingsvergunning Franekerweg 24 te Schalsum (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
27-07-2018 Het bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning vastgesteld omgevingsvergunning
04-07-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een mestsilo, Hogerhuisdyk 20, 9045 RG, Bitgummole officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St.-Annaparochie, Hemmemaweg 22”  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen