Datum Naam Status Soort informatie
27-12-2013 Ontwerp-projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning Rypsterdyk 43 te Marsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
27-12-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, gronden ten noordwesten van Julianastraat 1 te Franeker, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-11-2013 Ontwerpbestemmingsplan Menamerdyk 17, 17a en 19 te Bitgummole, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Ontwerpstructuurvisie Wonen: ‘Kwaliteit vóór kwantiteit’, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
23-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan Minnertsga – Fjildleane 14 (MFA), Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Structuurvisie Wonen ontwerp structuurvisie
16-10-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Stationsbrug’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
16-10-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Dongjum – Herstructurering Dongjum oost’, Franederadeel officiële publicatie bekendmaking
09-10-2013 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Campus Middelsee, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
03-10-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Klooster Lidlum’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
25-09-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Tjessingawei 10 te Firdgum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
06-09-2013 Ontwerpprojectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning bouw woon-zorgcomplex aan De Terp in Dronryp (Kúkshiem), Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
04-09-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Ried – Herstructurering dr. Vitus Ringersstraat’, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
23-08-2013 Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouw Berltsum, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Verleende omgevingsvergunning, Westelijk Achterom 1a, 1b, 1c te Tzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
12-07-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning realisatie loods Dronryp, Menameradiel officiële publicatie bekendmaking
10-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘St.-Annaparochie – Bedrijventerreinen’, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
03-07-2013 Actualisatie bestemmingsplannen, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
05-06-2013 Verleende omgevingsvergunning, Sytzamaleane (naast nr 31) te Tzummarum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ en ontwerp planMER, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
29-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Klaas Osingastraat en Meester de Bruinlaan te Tzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
22-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Westelijk Achterom 1a, 1b, 1c te Tzum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
21-05-2013 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Kening State 1 te Franeker, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-05-2013 M.e.r.-beoordelingsbesluit, Hoarnestreek 10–14 in Tzummarum, Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
13-03-2013 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie, Middelweg-Oost 122, Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen