Datum Naam Status Soort informatie
05-04-2018 Franeker West vastgesteld bestemmingsplan
20-03-2018 Firdgum - Camstrawei 41 vastgesteld wijzigingsplan
14-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Sexbierum – Hearewei 24A” en ontwerpbesluit omgevingsvergunning supermarkt Sexbierum, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-03-2018 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Tzummerweg tussen nummer 14B en 14C”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
21-02-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een paardenbak, Tsjerkebuorren 16, 8843 KE, Spannum officiële publicatie bekendmaking
07-02-2018 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Haerdawei 44 te Oosterbierum officiële publicatie bekendmaking
18-01-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp officiële publicatie bekendmaking
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
08-12-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Franeker - West en Franeker - Zuid, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
07-12-2017 Berltsum Wier vastgesteld bestemmingsplan
07-12-2017 Westerein 11, Wjelsryp vastgesteld omgevingsvergunning
27-10-2017 Buitengebied - Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie vastgesteld wijzigingsplan
14-09-2017 Verleende omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
08-09-2017 Vaststelling wijzigingsplan Schapenhouderij, Headyk, Dronryp officiële publicatie bekendmaking
06-09-2017 Vastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
30-08-2017 Verleende omgevingsvergunning, Zevenhuizen tussen 1 en 3 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
21-07-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
30-06-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Zevenhuizen (naast) 1 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
16-06-2017 Verleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
17-05-2017 Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk officiële publicatie bekendmaking
21-04-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
05-04-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
04-04-2017 Verleende omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
13-01-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Binnenstad 2016”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen