Datum Naam Status Soort informatie
10-08-2011 Vastgesteld wijzigingsplan ‘Franeker – Oost en Schalsumerplan (woningbouw Osingastraat)’ officiële publicatie bekendmaking
03-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan Nij Altoenae officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan St.-Annaparochie Grietmanshof officiële publicatie bekendmaking
08-06-2011 Wijzigingsplan Noordelijke Elfstedenvaarroute natuur plus officiële publicatie bekendmaking
08-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum - Nij Bethanië en omgeving en ontwerpontheffing hogere grenswaarden’ officiële publicatie bekendmaking
01-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Prins Hendrikkade 1’ officiële publicatie bekendmaking
01-06-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Pietersbierum – Hearewei 5’ officiële publicatie bekendmaking
25-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening J. Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
25-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening J. Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Arkens 4 (wormenkwekerij)’ officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Bestemmingsplan ‘Franeker - Westelijke Woongebieden’ officiële publicatie bekendmaking
13-04-2011 Bestemmingsplan ‘Zweins – Kingmastate’ officiële publicatie bekendmaking
09-03-2011 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Locatie: Zweinserweg 7 te Peins officiële publicatie bekendmaking
09-03-2011 Uitbreiding van het glastuinbouwgebied ten zuiden van Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bloemketerp’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Gewijzigde vaststelling partiële herziening bestemmingsplannen (uitbreiding geluidzone industrieterrein West) officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herbaijum-Kiesterzijl 50 (transformatorstation)’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Hegesylsterwei 7’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Buorren (bouw 6 woningen)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Pietersbierum – Hearewei 5 (paardenbak)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Prins Hendrikkade 1’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Jan Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum – Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Uitbreiding van een agrarisch bedrijf met twee stallen te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen