Datum Naam Status Soort informatie
07-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan Marsum-Ingelum officiële publicatie bekendmaking
23-12-2010 Publicatie bestemmingsplan ‘Tuincentrum Menaam’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Arkens 4 (wormenkwekerij)’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Hegesylsterwei 7’ officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerp partiële herziening bestemmingsplannen (uitbreiding geluidzone industrieterrein West) officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Herbaijum – Kiesterzijl 50 (transformatorstation)’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Botniasteeg (zorgappartementen)’ officiële publicatie bekendmaking
01-10-2010 Inspraak ontwerpbestemmingsplan Schatzenburg officiële publicatie bekendmaking
22-09-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bloemketerp’ officiële publicatie bekendmaking
15-09-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Oostelijke Industrieweg 54’ officiële publicatie bekendmaking
15-09-2010 Bestemmingsplan ‘Dongjum - Riedsterweg 9 (logiesverstrekking)’ officiële publicatie bekendmaking
03-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan Tuincentrum Menaam officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Kennisgeving voorbereiding/voorontwerp bestemmingsplan ‘Tzummarum-Buorren (bouw 6 woningen)’ officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage bestemmingsplan ‘Sexbierum - Pastorijreed 1’ officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Kennisgeving voorbereiding/voorontwerp bestemmingsplan ‘Tzummarum - Bethaniëlaan (verplaatsing woning)’ officiële publicatie bekendmaking
02-07-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan It Tiltsje Bitgum bestemmingsplan bekendmaking
30-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Botniasteeg (zorgappartementen) officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Oostelijke Industrieweg 54’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herbaijum – Kiesterzijl 50 (transformatorstation)’ officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplannen (uitbreiding geluidzone industrieterrein West) officiële publicatie bekendmaking
23-06-2010 Voorontwerp structuurvisie ‘Sexbierum – Glastuinbouw’, voorontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum – Glastuinbouw’, ‘Plan- en Project Milieueffectrapportage Uitbreiding glastuinbouwgebied Sexbierum’ officiële publicatie bekendmaking
02-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zweins – Kingmastate’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Sexbierum – Bestaande glastuinbouw’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Godsacker 11-13 (uitbreiding parochiecentrum)’ bestemmingsplan bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Herinrichting Hertog van Saxenlaan’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen