Datum Naam Status Soort informatie
02-06-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zweins – Kingmastate’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Sexbierum – Bestaande glastuinbouw’ officiële publicatie bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Godsacker 11-13 (uitbreiding parochiecentrum)’ bestemmingsplan bekendmaking
14-05-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker – Herinrichting Hertog van Saxenlaan’ officiële publicatie bekendmaking
23-04-2010 Bestemmingsplan It Tiltsje Bitgum officiële publicatie bekendmaking
14-04-2010 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Franeker – Bloemketerp officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Pastorijreed 1, Sexbierum – bestemmingsplan/MER officiële publicatie bekendmaking
03-03-2010 Verlengen inzagetermijn diverse bestemmingsplannen officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Bestemmingsplan ‘Tzum’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker - IJsbaanweg 4 (MFA) officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Rectificatie voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Botniasteeg (zorgappartementen) officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Godsacker 11–13 (uitbreiding parochiecentrum)’ officiële publicatie bekendmaking
17-02-2010 Vaststelling bestemmingsplan ‘Tzum – Sportclustering’ officiële publicatie bekendmaking
10-02-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Oostelijke Industrieweg 6 (windturbine)’ officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Herinrichting Hertog van Saxenlaan’ officiële publicatie bekendmaking
27-01-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum–Bestaande glastuinbouw’ officiële publicatie bekendmaking
13-01-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Botniasteeg (zorgappartementen)’ officiële publicatie bekendmaking
06-01-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zweins – Kingmastate’ officiële publicatie bekendmaking
23-12-2009 Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage F. Jukema, Pastorijreed 1 te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
18-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan It Tiltsje, Beetgum officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker - Jan Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Tzummarum’ officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 ‘Structuurvisie buitengebied Franekeradeel 2010–2020’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen