Datum Naam Status Soort informatie
23-12-2009 Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage F. Jukema, Pastorijreed 1 te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
18-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan It Tiltsje, Beetgum officiële publicatie bekendmaking
16-12-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Bestemmingsplan ‘Franeker - Jan Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
09-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Het Bildt officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Tzummarum’ officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 ‘Structuurvisie buitengebied Franekeradeel 2010–2020’ officiële publicatie bekendmaking
02-12-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Dongjum-Riedsterweg 9 (logiesverstrekking)’ officiële publicatie bekendmaking
27-11-2009 Onherroepelijk bestemmingsplan Kúkshiem, Dronrijp officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker - Tracé-omlegging Zuidelijke Rondweg’ officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Oostelijke Industrieweg 6 (windturbine)’ officiële publicatie bekendmaking
25-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – IJsbaanweg 4 (MFA)’ officiële publicatie bekendmaking
18-11-2009 Bestemmingsplan ‘Zweins–Hoofdweg 23 en 26’ officiële publicatie bekendmaking
11-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzum’ officiële publicatie bekendmaking
28-10-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzum – Sportclustering’ officiële publicatie bekendmaking
14-10-2009 Bestemmingsplan ‘Oosterbierum-Hoarnestreek 3–5’ officiële publicatie bekendmaking
14-10-2009 Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
14-10-2009 Bestemmingsplan ‘Herbaijum, Peins, Ried, Dongjum, Hitzum, Oosterbierum en Schalsum’ officiële publicatie bekendmaking
30-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Jan Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Bestemmingsplan ‘Tzummarum’ officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Bestemmingsplan ‘Franeke - Groot Lankum’ officiële publicatie bekendmaking
16-09-2009 Bestemmingsplan ‘Ried – Peinserweg/Dr. Vitus Ringersstraat’ officiële publicatie bekendmaking
09-09-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzum – Sportclustering’ officiële publicatie bekendmaking
26-08-2009 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker-Noord’ officiële publicatie bekendmaking
19-08-2009 Inspraak bestemmingsplan ‘Franeker Oostelijke Industrieweg 6 (windturbine)’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen