Datum Naam Status Soort informatie
15-02-2012 Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – De Wieken (Kie Poort)’ officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Ontwerpbestemmingsplan Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
01-02-2012 Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie – Hartman Sannesstraat 7B (uitbreiding kinderopvang) officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling wijzigingsplan Windturbine Oudebildtzijl officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan Verwijderen windturbine nabij Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker - Kiesterzijl 1’ officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Swaerderwei 26 b Tzummarum (timmer- en onderhoudsbedrijf)’ officiële publicatie bekendmaking
18-01-2012 Vaststelling bestemmingsplan ‘Sexbierum - Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
21-12-2011 Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure officiële publicatie bekendmaking
30-11-2011 Vaststelling bestemmingsplan Nij Altoenae officiële publicatie bekendmaking
09-11-2011 Ontwerpuitwerkingsplan ‘Sexbierum – Kwelderwal Juckemaleane’ officiële publicatie bekendmaking
19-10-2011 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan St.-Annaparochie, Grietmanshof officiële publicatie bekendmaking
19-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum – Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
19-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Swaerderwei 26 b Tzummarum (timmer- en onderhoudsbedrijf)’ officiële publicatie bekendmaking
12-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan St.-Annaparochie – Hartman Sannesstraat 7B (uitbreiding kinderopvang) officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Pietersbierum - Hearewei 5 (paardenbak)’ officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Prins Hendrikkade 1’ officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Tzummarum – Nij Bethanië en omgeving’ en ontheffing vaststelling hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
21-09-2011 Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker - Bloemketerp’ officiële publicatie bekendmaking
14-09-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Franeker - Kiesterzijl 1’ officiële publicatie bekendmaking
24-08-2011 Vaststelling bestemmingsplan Noordelijke Elfstedenvaarroute gemeente het Bildt officiële publicatie bekendmaking
17-08-2011 Ontwerpbestemmingsplan Verwijderen windturbine nabij Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
17-08-2011 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Buitengebied officiële publicatie bekendmaking
17-08-2011 Vaststelling wijzigingsplan Noordelijke Elfstedenvaarroute Natuur Plus officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen