Datum Naam Status Soort informatie
09-03-2011 Uitbreiding van het glastuinbouwgebied ten zuiden van Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
02-03-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Bloemketerp’ officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Gewijzigde vaststelling partiële herziening bestemmingsplannen (uitbreiding geluidzone industrieterrein West) officiële publicatie bekendmaking
16-02-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Herbaijum-Kiesterzijl 50 (transformatorstation)’ officiële publicatie bekendmaking
09-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Hegesylsterwei 7’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Buorren (bouw 6 woningen)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Pietersbierum – Hearewei 5 (paardenbak)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Prins Hendrikkade 1’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herziening Jan Rodenhuisplein 3 (sportcomplex De Trije)’ officiële publicatie bekendmaking
02-02-2011 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Sexbierum – Getswerdersyl 1’ officiële publicatie bekendmaking
19-01-2011 Uitbreiding van een agrarisch bedrijf met twee stallen te Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
07-01-2011 Ontwerpbestemmingsplan Marsum-Ingelum officiële publicatie bekendmaking
23-12-2010 Publicatie bestemmingsplan ‘Tuincentrum Menaam’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Franeker – Arkens 4 (wormenkwekerij)’ officiële publicatie bekendmaking
10-11-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Tzummarum – Hegesylsterwei 7’ officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerp partiële herziening bestemmingsplannen (uitbreiding geluidzone industrieterrein West) officiële publicatie bekendmaking
03-11-2010 Ontwerpbestemmingsplan ‘Herbaijum – Kiesterzijl 50 (transformatorstation)’ officiële publicatie bekendmaking
20-10-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Botniasteeg (zorgappartementen)’ officiële publicatie bekendmaking
01-10-2010 Inspraak ontwerpbestemmingsplan Schatzenburg officiële publicatie bekendmaking
22-09-2010 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bloemketerp’ officiële publicatie bekendmaking
15-09-2010 Bestemmingsplan ‘Franeker - Oostelijke Industrieweg 54’ officiële publicatie bekendmaking
15-09-2010 Bestemmingsplan ‘Dongjum - Riedsterweg 9 (logiesverstrekking)’ officiële publicatie bekendmaking
03-09-2010 Ontwerpbestemmingsplan Tuincentrum Menaam officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Kennisgeving voorbereiding/voorontwerp bestemmingsplan ‘Tzummarum-Buorren (bouw 6 woningen)’ officiële publicatie bekendmaking
18-08-2010 Ontwerpbestemmingsplan en Milieueffectrapportage bestemmingsplan ‘Sexbierum - Pastorijreed 1’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen