Datum Naam Status Soort informatie
09-11-2021 Bosch 7A - Sint Annaparochie vastgesteld wijzigingsplan
30-09-2021 Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp ontwerp bestemmingsplan
28-09-2021 Franeker - It Ankerplak vastgesteld wijzigingsplan
04-08-2021 Tzummarum - Kleasterwei 8, 8a en 8b vastgesteld gerechtelijke uitspraak
13-07-2021 Franeker - Zevenhuizen 3 vastgesteld wijzigingsplan
22-06-2021 Franeker - Zevenhuizen 44 vastgesteld wijzigingsplan
14-06-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - it Ankerplak, Franeker officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Waadhoeke - Vaststelling bestemmingsplan – Rypsterdyk 28, Menaam officiële publicatie bekendmaking
07-06-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder - Aeolusterrein, Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
04-06-2021 Gemeente Waadhoeke - bestemmingsplan - Hôfsleane 21-25, Berltsum officiële publicatie bekendmaking
26-05-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan - Zevenhuizen 3, Franeker officiële publicatie bekendmaking
18-05-2021 Gemeente Waadhoeke - Vaststelling bestemmingsplan – Bedrijventerrein Boskdykje fase 4, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
29-04-2021 Minnertsga - Bedrijventerrein Boskdykje fase 4 vastgesteld bestemmingsplan
26-04-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijziginggsplan - Zevenhuizen 44, Franeker officiële publicatie bekendmaking
31-03-2021 Gemeente Waadhoeke - besluit m.e.r. beoordeling - Mûntsewei 2, Klooster Lidlum officiële publicatie bekendmaking
23-03-2021 Gemeente Waadhoeke - bestemmingsplan - Rypsterdyk 50, Marsum officiële publicatie bekendmaking
16-03-2021 Gemeente Waadhoeke - vaststelling Wijzigingsplan - Buitengebied Oudebildtdijk 906, St.-Jacobiparochie officiële publicatie bekendmaking
04-03-2021 Marsum - Rypsterdyk 50 vastgesteld bestemmingsplan
24-02-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan – Rypsterdyk 28, Menaam officiële publicatie bekendmaking
10-02-2021 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan - Hermanawei naast nr 40, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
09-02-2021 Gemeente Waadhoeke - ontwerp bestemmingsplan - Berltsum - MFC officiële publicatie bekendmaking
02-02-2021 Minnertsga - Hermanawei naast 40 vastgesteld wijzigingsplan
19-01-2021 Gemeente Waadhoeke - vaststelling wijzigingsplan – Zweinserweg 8, Peins officiële publicatie bekendmaking
05-01-2021 Peins – Zweinserweg 8 vastgesteld wijzigingsplan
30-11-2020 Gemeente Waadhoeke - ontwerp wijzigingsplan - Hermanawei naast nr 40, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen