Datum Naam Status Soort informatie
06-09-2017 Vastgesteld wijzigingsplan ”Franeker – Arkens 9”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
30-08-2017 Verleende omgevingsvergunning, Zevenhuizen tussen 1 en 3 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
21-07-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, De Wiske 2 te Achlum officiële publicatie bekendmaking
30-06-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Zevenhuizen (naast) 1 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
16-06-2017 Verleende omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
17-05-2017 Franeker – bedrijventerrein Zuid en Alvestêdewyk officiële publicatie bekendmaking
21-04-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 8 te Ried officiële publicatie bekendmaking
05-04-2017 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
04-04-2017 Verleende omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
13-01-2017 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Froonacker 9 en 13 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
30-11-2016 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Binnenstad 2016”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
14-10-2016 Verleende omgevingsvergunning, Hearewei 19 te Pietersbierum officiële publicatie bekendmaking
05-10-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – A. van Voorthuijsenweg 34-36”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
03-10-2016 Voorontwerp bestemmingsplan Fietsbrug Ritsumasyl officiële publicatie bekendmaking
15-08-2016 Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning, Noorderbleek 1 te Franeker officiële publicatie bekendmaking
04-05-2016 Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Binnenstad”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
15-03-2016 Bestemmingsplan vastgesteld Rypsterdyk 43 Marsum officiële publicatie bekendmaking
16-11-2015 Ontwerp bestemmingsplan Berltsum-Wier officiële publicatie bekendmaking
02-11-2015 Voorontwerp bestemmingsplan Rypsterdyk 43 Marsum officiële publicatie bekendmaking
21-09-2015 Voorontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Dronyp West officiële publicatie bekendmaking
21-09-2015 Voorontwerp bestemmingsplan Berltsum-Wier officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 Gemeentelijke coördinatieregeling ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Lange Dyk 40, Minnertsga officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 Vaststelling bestemmingsplan Oudebildtzijl – Ds. Schuilingstraat 17 officiële publicatie bekendmaking
15-07-2015 Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Súdhoekstermiddelweg 105 – Sint Annaparochie officiële publicatie bekendmaking
06-07-2015 Partiële hervaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, gemeente Franekeradeel officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen