Datum Naam Status Soort informatie
03-10-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Kiesterzijl 51, Herbaijum officiële publicatie bekendmaking
03-10-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Hamerenweg 17 te Vrouwenparochie ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
26-09-2018 Vaststelling bestemmingsplan “Franeker –Tzummerweg tussen 14B en 14C ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
13-09-2018 Franeker - Tzummerweg tussen 14b en 14c vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 Sexbierum - Hearewei 24A vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 St. Annaparochie, Hemmemaweg 22 vastgesteld bestemmingsplan
13-09-2018 St.-Annaparochie, Tulpappel vastgesteld bestemmingsplan
12-09-2018 Vaststelling wijzigingsplan “Attesweg 29 Oudebildtzijl ”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
21-08-2018 Buitengebied - Attesweg 29, Oudebildtzijl vastgesteld wijzigingsplan
14-08-2018 Vrouwenparochie - Hamerenweg 17 vastgesteld wijzigingsplan
01-08-2018 Verleende omgevingsvergunning Franekerweg 24 te Schalsum (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
27-07-2018 Het bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning vastgesteld omgevingsvergunning
04-07-2018 Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een mestsilo, Hogerhuisdyk 20, 9045 RG, Bitgummole officiële publicatie bekendmaking
27-06-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St.-Annaparochie, Hemmemaweg 22”  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
14-06-2018 Hogerhuisdyk 20 te Bitgummole vastgesteld omgevingsvergunning
14-06-2018 Noorderbolwerk - Molensteeg vastgesteld omgevingsvergunning
13-06-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Hamerenweg 17, Vrouwenparochie officiële publicatie bekendmaking
13-06-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning, Franekerweg 24, 8813 JA, Schalsum officiële publicatie bekendmaking
30-05-2018 Voorontwerpbestemmingsplan “Franeker - Lanenbuurt en Rietbuurt”,  gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
29-05-2018 Wommelserweg 57B te Tzum vastgesteld omgevingsvergunning
23-05-2018 Ontwerpbestemmingsplan “St. Annaparochie - Tulpappel”, gemeente Waadhoeke officiële publicatie bekendmaking
17-05-2018 Franeker Zuid vastgesteld bestemmingsplan
11-05-2018 Ontwerp wijzigingsplan, Attesweg 29, Oude Bildtzijl officiële publicatie bekendmaking
09-05-2018 Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), egaliseren van landbouwgronden en het dempen en verbreden van sloten binnen een gebied met een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde, (en westen en zuidwesten van) Latsmaleane 1, 8855 XK, Sexbierum officiële publicatie bekendmaking
25-04-2018 Ontwerp omgevingsvergunning Hogerhuisdyk 20 Bitgummole (uitgebreide procedure) officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen