Datum Naam Status Soort informatie
25-06-2019 tuinuitbreiding Troelstralaan 80 vastgesteld omgevingsvergunning
21-06-2019 Schellingwouderdijk 339-341 ontwerp bestemmingsplan
20-06-2019 Herbestemmen Raambordelen Binnenstad 1e herziening ontwerp bestemmingsplan
20-06-2019 Herbestemmen Raambordelen Binnenstad 2e herziening ontwerp bestemmingsplan
20-06-2019 Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2 en 4 ontwerp omgevingsvergunning
20-06-2019 Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2 en 4 ontwerp omgevingsvergunning
19-06-2019 Dijksgracht 16A en B vastgesteld omgevingsvergunning
19-06-2019 Barajasbuurt eo vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-06-2019 Hoekslootstraat vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-06-2019 Sportheldenbuurt - Theo Koomenbuurt vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-06-2019 Kennisgeving  Omgevingsvergunning ten behoeve van de gedeeltelijke transformatie van een kantoorgebouw (Zandkasteel) naar woningen, Besluit objectvergunning en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Bijlmerplein 888, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2 en 4, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Dijksgracht 16A en 16B, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
19-06-2019 Ontwerpbestemmingsplannen Eerste en Tweede herziening van het bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-06-2019 Besluit hogere waarden H.J.E. Wenckebachweg (kadastraal object ASD27 AG 01990 G000), Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
17-06-2019 Besluit omgevingsvergunning H.J.E. Wenckebachweg (kadastraal object ASD27 AG 01990 G000) in Amsterdam, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
13-06-2019 Lijnbaan - Stadswerf Oostenburg ontwerp uitwerkingsplan
13-06-2019 Bijlmerplein 888 (Zandkasteel) vastgesteld omgevingsvergunning
12-06-2019 Omval Weespertrekvaart ontwerp bestemmingsplan
12-06-2019 Brug over Noordhollandsch kanaal ontwerp bestemmingsplan
12-06-2019 Ontwerpbestemmingsplan Brug Noordhollandsch Kanaal, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Kennisgeving bestemmingsplan Bijlmermuseum en aanwijzing tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht Bijlmermuseum, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-06-2019 Kennisgeving omgevingsvergunning (OLO 3940599) inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan voor het realiseren van drie woongebouwen (blok 8, 10a en 10b) op de locaties kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie I op de percelen met de perceelnummers: 3430, 5978 en 1815 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
11-06-2019 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Omval Weespertrekvaart, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
05-06-2019 Bakemabuurt, woonblokken 8, 10a en 10b vastgesteld omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen