Datum Naam Status Soort informatie
19-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan Huidekoperstraat 13–17 en besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-05-2011 Ontwerpprojectbesluit Entrepotdok 97 S (ligplaatsvergroting) officiële publicatie bekendmaking
19-05-2011 Vaststelling 6e wijziging bestemmingsplan Leidse- en Weteringbuurt 1998 (Keizersgracht 497) officiële publicatie bekendmaking
19-05-2011 Ontwerpprojectbesluit, ontwerpbouwvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Vijzelstraat 66–80 (Duintjer) officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Tervisielegging ontwerp – uitgebreide afwijkingsbesluit voor de transformatie van het noordelijk deel van het voormalig gakgebouw gelegen aan het Bos en Lommerplantsoen 1, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Kennisgeving Ontwerpuitwerkingsplan De Houthaven – Blok 0 en Eiland 1 t/m 3, Ontwerpuitwerkingsplan De Houthaven – Cluster, Knik en Entreegebouw en Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Voornemen Bestemmingsplan Don Bosco en Park Frankendael officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Driebrug officiële publicatie bekendmaking
18-05-2011 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
17-05-2011 Kennisgeving Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning HISWA Nautisch Centrum, Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning Amsterdam Marina en Milieueffectrapport Ontwikkeling NDSM-Werf (projectnummer 187263) officiële publicatie bekendmaking
17-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan Schellingwoude officiële publicatie bekendmaking
13-05-2011 Projectbesluit Voorzieningencluster Laan van Spartaan onherroepelijk projectbesluit
13-05-2011 VUmc CCA onherroepelijk bestemmingsplan
12-05-2011 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 'Lutkemeerpolder' officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 De Bongerd onherroepelijk gemeentelijk plan
11-05-2011 Ontwerpbestemmingsplan Tweede ontsluiting Oostpoort officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan De Houthaven – Partiële herziening officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Vaststelling bestemmingsplan De Houthaven – Parkeergarage Pontsteiger officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Vastgestelde herziening bestemmingsplan ‘Geerdinkhof’ officiële publicatie bekendmaking
11-05-2011 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning officiële publicatie bekendmaking
10-05-2011 Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Drieburg ontwerp bestemmingsplan
09-05-2011 Academisch Medisch Centrum ontwerp bestemmingsplan
05-05-2011 Ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning fietsenstalling Sarphatistraat 370 officiële publicatie bekendmaking
05-05-2011 Derde wijziging van het bestemmingsplan Burgwallen (Nes 49) officiële publicatie bekendmaking
04-05-2011 Zevende wijziging bestemmingsplan Oud-West t.b.v. Wenslauerstraat 64 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen