Datum Naam Status Soort informatie
31-07-2013 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzake oprichten inrichting en in werking hebben bedrijf, Heining 50, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met projectafwijking Spaklerweg/Amstelvlietstraat, Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer officiële publicatie bekendmaking
31-07-2013 Vaststelling bestemmingsplannen Sloterdijk I tot en met IV, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-07-2013 Voorbereidingsbesluit ‘Mosveld’, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
25-07-2013 Strawinskylaan 8 vastgesteld omgevingsvergunning
24-07-2013 Vastgesteld bestemmingsplan Grote H-buurt/Holendrecht, Amsterdam – Zuidoost officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Kennisgeving omgevingsvergunning verlengen instandhoudingstermijn tijdelijk personeelsverblijf, locatie Strawinskylaan 8, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan Food Center Amsterdam, Amsterdam-West officiële publicatie bekendmaking
24-07-2013 Ontwerpbestemmingsplan Augustinuspoort, stadsdeel West, Amsterdam-West officiële publicatie bekendmaking
19-07-2013 Omgevings vergunning parkeerterrein aan de Joris vd Berghweg, de Eendracht vastgesteld omgevingsvergunning
17-07-2013 Bestemmingsplan Groene Staart onherroepelijk bestemmingsplan
17-07-2013 Zuiderzeeweg 50-98 vastgesteld omgevingsvergunning
17-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan Driehoek Kop Java en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan Eerste partiële herziening Kop Weespertrekvaart, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot het vaststellen van hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan verbod massagesalons (digitale bestemmingsplannen), Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Vaststelling bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan verbod massagesalons (bestemmingsplannen op papier), Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan GWL Terrein, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Bekendmaking verleende omgevingsvergunning-projectafwijking en besluit hogere grenswaarde Zuiderzeeweg 50 t/m 98, Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Mededeling overschrijding, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Corantijnstraat 5 in Amsterdam’, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor het project Vondelpark 3, Amsterdam – West officiële publicatie bekendmaking
17-07-2013 Ontwerp omgevingsvergunning Admiraal de Ruijterweg 414 – 416, stadsdeel West, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
16-07-2013 Kennisgeving ontwerpomgevingsvergunning Oostenburgergracht 73-75, Amsterdam - Centrum officiële publicatie bekendmaking
15-07-2013 Food Center Amsterdam ontwerp bestemmingsplan
12-07-2013 Mededeling overschrijding ex artikel 3.1, vijfde lid Wro onherroepelijk gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen