Datum Naam Status Soort informatie
12-12-2019 Tripolis vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbestemmingsplan Kopraweg e.o. officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Gemeente Amsterdam - ontwerp bestemmingsplan - Erasmuspark- en Robert Scottbuurt, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Leidsegracht 84 en Raamstraat 17 vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van een supermarkt (2.200 m² bvo / 1.475 m² wvo) als onderdeel van een nieuwbouwproject met woningen en commerciële ruimten - hoek Radarweg/ Orlyplein, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - veranderen en vergroten van het restaurant op de beganegrondverdieping van het gebouw - Leidsegracht 84 en Raamstraat 17, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud West 2018 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan - Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Domenico Scarlattilaan 6 ontwerp omgevingsvergunning
28-11-2019 Zwanenburgwal 242 en 300 ontwerp omgevingsvergunning
28-11-2019 hoek Radarweg_Orlyplein ontwerp omgevingsvergunning
27-11-2019 Omval Weespertrekvaart vastgesteld bestemmingsplan
27-11-2019 Buiksloterham 5e herziening vastgesteld bestemmingsplan
27-11-2019 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - oprichten van 7 woonwerkhuizen - terrein naast Nieuwendammerkade 22 A, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Gemeente Amsterdam - vaststelling Wijzigingsplan NDSM-werf West, 2e wijziging, vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-11-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking - wisselen van de woonboten - locatie Zwanenburgwal 242 en 300 officiële publicatie bekendmaking
26-11-2019 NDSM-werf West, 2e wijziging vastgesteld wijzigingsplan
26-11-2019 Gemeente Amsterdam - MER-beoordelingsbesluit - ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius deelgebied 4B - Nieuwevaartweg 7’ - ontwerp omgevingsvergunning voor de Nieuwevaartweg 7, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
21-11-2019 Eerste Partiele herziening bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Herengracht 208-216 vastgesteld omgevingsvergunning
20-11-2019 Bernard Loderstraat 84 vastgesteld omgevingsvergunning
20-11-2019 Cruquius deelgebied 4B, Nieuwevaartweg 7 ontwerp bestemmingsplan
20-11-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brug Noordhollandsch Kanaal en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Herengracht 208-216, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Kennisgeving Omgevingsvergunning (OLO 4235953) inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan, alsmede een besluit hogere waarden conform de Wet geluidhinder voor het realiseren van een woongebouw met 28 appartementen, een kantoortje en een ondergrondse parkeergarage op de locatie Bernard Loderstraat 84 t/m 142 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Drostenburg-Dubbelink Venserpolder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen