Datum Naam Status Soort informatie
20-11-2019 Vaststelling bestemmingsplan Westerpark West Kavel X en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
20-11-2019 Kennisgeving ontwerp-Omgevingsvergunning (OLO4433339/19-3368), inzake het aanleggen van een inrit t.b.v. parkeren op eigen terrein, het plaatsen van een hekwerk incl. poort, het ophogen en verharden van gronden en het aanpassen van de beschoeiing langs het water op de locatie terrein Buiksloterdijk 238, 1025 WE  te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
14-11-2019 IJburg 2e fase, 1e partiele herziening Centrumeiland ontwerp bestemmingsplan
14-11-2019 Centrumeiland tranche 3 ontwerp uitwerkingsplan
13-11-2019 gebouwen Lijnbaansgracht 31, Willemstraat 173 tm 183 vastgesteld omgevingsvergunning
13-11-2019 Ontwerpbestemmingsplan IJburg 2e fase, 1e partiele herziening Centrumeiland, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Ontwerpuitwerkingsplan Centrumeiland tranche 3, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-11-2019 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking, - veranderen, vernieuwen en vergroten van de beganegrond verdiepingen, renoveren van de voorgevel en vergroten van het gebouw - Lijnbaansgracht 31, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
07-11-2019 Herbestemmen Raambordelen Binnenstad 1e herziening vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2019 Herbestemmen Raambordelen Binnenstad 2e herziening vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2019 Oud West 2018 vastgesteld bestemmingsplan
07-11-2019 Westerpark West Kavel X vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2019 Prinsengracht to 471 ontwerp omgevingsvergunning
06-11-2019 Brug Noordhollandsch kanaal vastgesteld bestemmingsplan
06-11-2019 Kennisgeving Ontwerp  omgevingsvergunning ten behoeve van het veranderen en uitbreiden van het kantoorgebouw met een nieuwe toren aan de westelijke vleugel en het transformeren daarvan tot jongereneenheden en starterswoningen, bijeenkomstfunctie en overige gebruiksfunctie in de plint en Ontwerp besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Paasheuvelweg 17, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
06-11-2019 Ontwerpwijzigingsplan Water 2e wijziging, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
31-10-2019 Osdorpplein 815 ontwerp omgevingsvergunning
30-10-2019 Water 2e wijziging ontwerp wijzigingsplan
30-10-2019 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (OLO 4428195) inzake het gebruik in afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van 46 parkeerplaatsen en het plaatsen van twee elektrische laadpalen op de locatie Johan van Kuyckstraat, ter hoogte van de Jan Zijvertszstraat te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidelijke Pontaanlanding ‘ en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Geldersekade 71, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor het project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd op de locatie Osdorpplein 815, 1068 TD in Amsterdam, OLO 2748749 officiële publicatie bekendmaking
30-10-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het project “De Os” betreffende herstructurering van het Woonzorgcomplex met het belendend kantoorpand en de Fly-In waarbij aanvullend op de te behouden woningen het Stadsloket, Stadskantoor, nieuwe commerciële ruimtes, horeca, woningen en diverse ondersteunende functies zullen worden gerealiseerd op de locatie Osdorpplein 815, 1068 TD in Amsterdam, OLO 2748749 officiële publicatie bekendmaking
24-10-2019 Prins Hendrikkade 48 ontwerp omgevingsvergunning
24-10-2019 Prins Hendrikkade 511G ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen