Datum Naam Status Soort informatie
18-01-2019 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Weespertrekvaart Oost, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
16-01-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Piet Heinkade t/o nr. 27, 1019BR Amsterdam (kennisgeving), gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Erasmuspark- en Robert Scottbuurt voorontwerp bestemmingsplan
10-01-2019 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan “Cruquius Deelgebied 8, school”, incl. ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan “Cruquius Deelgebied 8, school”, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-01-2019 Kennisgeving  omgevingsvergunning ten behoeve van De Karsp! aan de Karspeldreef 4 en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
09-01-2019 Marnixkade 36F vastgesteld omgevingsvergunning
09-01-2019 De Karsp vastgesteld omgevingsvergunning
09-01-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Marnixkade 36F, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
07-01-2019 Cruquius Deelgebied 8, school ontwerp bestemmingsplan
03-01-2019 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Oud West 2018, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Julianaplein 17 vastgesteld omgevingsvergunning
02-01-2019 Omgevingsvergunning, plaatsen van 8 lichtmasten, Elzenhagenpad ongenummerd, 1025 VS, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Jan Vroegopsingel 25, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Omgevingsvergunning verleend, uitbreiden van de 1e verdieping aan de achterzijde van de woning, Landsmeerderdijk 39, 1035 PS, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
02-01-2019 Kennisgeving bestemmingsplan Sluisbuurt, besluit Hogere waarden (Wet Geluidhinder) en MER Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Geldersekade 57 ontwerp omgevingsvergunning
24-12-2018 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning, oprichten van een verenigingsgebouw , terrein Elzenhagenpad 1, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-12-2018 Ontwerp-weigering omgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Geldersekade 57, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
21-12-2018 Voorlopige Voorziening van Woustraat 74A vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-12-2018 Prinsengracht 302K ontwerp omgevingsvergunning
20-12-2018 Baaibuurt West ontwerp bestemmingsplan
20-12-2018 Water om Zeeburgereiland ontwerp bestemmingsplan
19-12-2018 Oud West vastgesteld voorbereidingsbesluit
19-12-2018 Zeeburgerpad vastgesteld bestemmingsplan
19-12-2018 Weespertrekvaart Oost vastgesteld exploitatieplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen