Datum Naam Status Soort informatie
25-11-2011 Oostelijke Eilanden onherroepelijk bestemmingsplan
24-11-2011 Bestemmingsplan Nieuwendam Noord - Werengouw onherroepelijk bestemmingsplan
24-11-2011 Omgevingsvergunning_De_Passage_tegenover_5B ontwerp projectbesluit
23-11-2011 Kennisgeving Voorbereidingsbesluit Sloterdijk III en IV én Voorbereidingsbesluit Westpoort officiële publicatie bekendmaking
23-11-2011 Projectbesluit Kraaipanstraat 58–60 en Hofmeyrstraat 21 t/m 43, Transvaalkade 120–122 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
23-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan ‘Osdorp Midden Noord’ officiële publicatie bekendmaking
23-11-2011 Vaststelling bestemmingsplan Tweede ontsluiting Oostpoort officiële publicatie bekendmaking
23-11-2011 Voorbereidingsbesluit Sumatrakade officiële publicatie bekendmaking
22-11-2011 Kennisgeving verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure officiële publicatie bekendmaking
18-11-2011 BP_Buiksloterham onherroepelijk gemeentelijk plan
17-11-2011 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vondeltuin officiële publicatie bekendmaking
17-11-2011 Vaststelling van het bestemmingsplan Rokin Plaza en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder Rokin Plaza (Rokin 12–16, Kalverstraat 11–17) officiële publicatie bekendmaking
17-11-2011 Terinzagelegging ontwerp 3e wijziging bestemmingsplan Groot Waterloo (Oudeschans 85) officiële publicatie bekendmaking
15-11-2011 Bestemmingsplan Transvaalbuurt vastgesteld bestemmingsplan
15-11-2011 Ontwerp-omgevingsvergunning terrein aan het Termini, de Elzenhagensingel en het Gare du Nord officiële publicatie bekendmaking
09-11-2011 Vaststelling Bestemmingsplan Borneokade 62b officiële publicatie bekendmaking
08-11-2011 Tweede ontsluiting Oostpoort vastgesteld bestemmingsplan
08-11-2011 Omgevingsvergunning met projectafwijking Blasiusstraat 92–106 en 112–122 officiële publicatie bekendmaking
03-11-2011 Vaststelling 4e wijziging van het bestemmingsplan Jordaan 1999 (hotel Elandsgracht 92) officiële publicatie bekendmaking
03-11-2011 Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke binnenstad en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Zuidelijke binnenstad officiële publicatie bekendmaking
03-11-2011 Wijzigingsplan 2e wijziging bestemmingsplan Nieuwmarkt 2004 (Hotel Prins Hendrikkade 130–131) officiële publicatie bekendmaking
02-11-2011 Projectbesluitprocedure voor het oprichten van een woongebouw officiële publicatie bekendmaking
01-11-2011 5e wijziging Bestemmingsplan Oud-West onherroepelijk gemeentelijk plan
26-10-2011 Ontwerpbestemmingsplan Delflandplein - Staalmanpleinbuurt, 1e herziening - Hoefijzer deel 1 en ontwerpverzoek hogere grenswaarden officiële publicatie bekendmaking
25-10-2011 Voorbereidingsbesluit Nieuwendam-Zuid officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen