Datum Naam Status Soort informatie
15-05-2019 Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van acht lichtmasten, perceel gelegen aan het Elzenhagenpad 1, 1025 VS, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Borneosteiger 2-8, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
15-05-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Prinsengracht 816F, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
14-05-2019 Zuidermolenweg 32 vastgesteld omgevingsvergunning
08-05-2019 Gerechtelijke uitspraak De Baarjes vastgesteld gerechtelijke uitspraak
08-05-2019 Ontwerp-omgevingsvergunning, bouwen van 208 koopwoningen, ca. 850 m2 commerciële functie in de plint, ca. 1.600m2 kantoorfunctie en een parkeerkelder, Pontkade fase 3, toekomstig adres Hellingbaan 4 t/m 440, even, Hellingstraat 1, 3 en 5 en NDSM-kade 10, 12 en 14, 1033 SB, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
08-05-2019 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Levantkade 212, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
02-05-2019 Elzenhagenpad 1 vastgesteld omgevingsvergunning
02-05-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Ouderkerkerdijk 215, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 plantage Kerklaan 12 en 14 vastgesteld omgevingsvergunning
01-05-2019 Omgevingsvergunning met projectafwijking Plantage Kerklaan 12 en 14, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Water om Zeeburgereiland, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (OLO 3799969) inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een tuinuitbreiding en het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Troelstralaan 80, 1067 MZ te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
01-05-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Baaibuurt-West, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
24-04-2019 Gerechtelijke uitspraak Fietsenstalling Lijnbaansgracht thv nummer 234A (de Melkweg) vastgesteld gerechtelijke uitspraak
24-04-2019 Besluit omgevingsvergunning Darwinplantsoen t.h.v. huisnummer 15, 1097EZ Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
17-04-2019 Kennisgeving ontwerp-Omgevingsvergunning(OLO 3940599) inzake het gebruiken in afwijking  met een bestemmingsplan voor het realiseren van drie woongebouwen(blok 8, 10a en 10b) op de locaties kadastraal bekend gemeente Amsterdam Sloten, sectie I op de percelen met de perceelsno. 3430, 5978 en 1815 te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-04-2019 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan OAT Terminal, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-04-2019 Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Deelgebied 6, MER-beoordelingsbesluit, besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot verlenen omgevingsvergunning (OLO 3782729) voor de activiteit bouwen voor de Cruquiusweg 140-142, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
17-04-2019 Voornemen voorbereiding van de Eerste en Tweede herziening van het bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-04-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning, H.J.E. Wenckebachweg (kadastraal object ASD27 AG 01990 G000), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
12-04-2019 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden, H.J.E. Wenckebachweg (kadastraal object ASD27 AG 01990 G000), Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
10-04-2019 Kennisgeving bestemmingsplan Overhoeks 2016 Eerste partiële herziening, besluit Hogere waarden (Wet Geluidhinder), gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
05-04-2019 Koivistokade vastgesteld omgevingsvergunning
04-04-2019 Dijksgracht 16A en B ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen