Datum Naam Status Soort informatie
02-01-2020 Oostenburg, bouwblok 6 ontwerp omgevingsvergunning
31-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor bouwterrein Oostenburg, bouwblok 6 officiële publicatie bekendmaking
31-12-2019 Gemeente Amsterdam - Kennisgeving ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van een kinderopvang - Willebroekstraat 46, 1066 WE, Amsterdam - OLO 4021113 officiële publicatie bekendmaking
27-12-2019 Dijksgracht 4 ontwerp omgevingsvergunning
24-12-2019 6e herziening Landelijk Noord ontwerp bestemmingsplan
24-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor Dijksgracht 4 officiële publicatie bekendmaking
23-12-2019 Heathrowstraat 10-12 (Floating Gardens) ontwerp bestemmingsplan
23-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbestemmingsplan Heathrowstraat 10-12 (Floating Gardens) en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Westzijde NEMO-pier voorontwerp bestemmingsplan
19-12-2019 Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark ontwerp bestemmingsplan
19-12-2019 Gemeente Amsterdam - Voornemen voorbereiding eerste herziening bestemmingsplan Oud-West officiële publicatie bekendmaking
19-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbestemmingsplan Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Food Center Amsterdam (2e Herstelbesluit) officiële publicatie bekendmaking
18-12-2019 Woonboten Oostenburgervaart vastgesteld voorbereidingsbesluit
18-12-2019 Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2 en 4 vastgesteld omgevingsvergunning
17-12-2019 Weespertrekvaart-Strook ontwerp bestemmingsplan
12-12-2019 Kopraweg e.o. ontwerp bestemmingsplan
12-12-2019 Erasmuspark- en Robert Scottbuurt ontwerp bestemmingsplan
12-12-2019 Tripolis vastgesteld omgevingsvergunning
11-12-2019 Gemeente Amsterdam - Ontwerpbestemmingsplan Kopraweg e.o. officiële publicatie bekendmaking
11-12-2019 Gemeente Amsterdam - ontwerp bestemmingsplan - Erasmuspark- en Robert Scottbuurt, gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Leidsegracht 84 en Raamstraat 17 vastgesteld omgevingsvergunning
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning - bouwen van een supermarkt (2.200 m² bvo / 1.475 m² wvo) als onderdeel van een nieuwbouwproject met woningen en commerciële ruimten - hoek Radarweg/ Orlyplein, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning met projectafwijking - veranderen en vergroten van het restaurant op de beganegrondverdieping van het gebouw - Leidsegracht 84 en Raamstraat 17, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
04-12-2019 Gemeente Amsterdam - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud West 2018 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan - Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
29-11-2019 Domenico Scarlattilaan 6 ontwerp omgevingsvergunning
Toon gearchiveerde onwikkelingen