Datum Naam Status Soort informatie
28-08-2013 Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Oostelijk Havengebied Noord, Amsterdam – Oost officiële publicatie bekendmaking
28-08-2013 Ontwerpomgevingsvergunning Schimmelstraat 32 / 34 te Amsterdam, Amsterdam-West officiële publicatie bekendmaking
27-08-2013 Noorder IJdijk vastgesteld wijzigingsplan
27-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Noord en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
26-08-2013 Omgevingsvergunning Elisabeth Wolffstraat 50 vastgesteld omgevingsvergunning
26-08-2013 Omgevingsvergunning Da Costakade 10 vastgesteld omgevingsvergunning
22-08-2013 Ouderkerkerdijk 174-175 ontwerp bestemmingsplan
22-08-2013 Nieuwe Leeuwarderweg Station NZ lijn vastgesteld omgevingsvergunning
21-08-2013 Stadion- en Beethovenbuurt 2012 vastgesteld gerechtelijke uitspraak
20-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Cornelis Douwesterrein II’ en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
15-08-2013 Nieuw Zeelandweg 14 ontwerp omgevingsvergunning
14-08-2013 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘vergroten bestaand gebouw en veranderen milieu inrichting’, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
13-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kadoelen-Oostzanerwerf III’, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling van een hogere waarde, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
13-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Metaalbewerkerweg en omgeving’ en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
13-08-2013 Vaststelling bestemmingsplan ‘Noorder IJplas’, Amsterdam-Noord officiële publicatie bekendmaking
13-08-2013 Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning Woningen Hamerstraat 20, Amsterdam – Noord officiële publicatie bekendmaking
12-08-2013 De Houthaven 2013 ontwerp bestemmingsplan
09-08-2013 Studentenhuisvesting Ravel onherroepelijk bestemmingsplan
09-08-2013 Kenniskwartier Zuid, eerste fase onherroepelijk bestemmingsplan
09-08-2013 Omgevingsvergunning Kanaalstraat 102, Amsterdam - West officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijvencentrum Osdorp (BCO), Amsterdam Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Park Haagseweg e.o. en vaststelling hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Kennisgeving gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Osdorpplein en omgeving, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o., Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
07-08-2013 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sportpark Ookmeer, Amsterdam – Nieuw-West officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen