Datum Naam Status Soort informatie
05-07-2017 Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan Amstelkwartier tweede fase 2e wijziging, gasleiding officiële publicatie bekendmaking
05-07-2017 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Weespertrekvaart West (Bijlmerbajes) officiële publicatie bekendmaking
05-07-2017 Kennisgeving omgevingsvergunning en het besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai t.b.v. de oprichting van 58 woningen gelegen aan de Gooise Kant, tussen de K-Buurt en het Bijlmerpark, langs de Gooiseweg officiële publicatie bekendmaking
05-07-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder,voorde vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor de Goeman Borgesiusschool, op de locatie Aalbersestraat 35, 1067EZ te Amsterdam (OLO2100743). officiële publicatie bekendmaking
05-07-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van de nieuw te bouwen Goeman Borgesiusschool op de locatie Aalbersestraat 35, 1067 EZ te Amsterdam (OLO2100743). officiële publicatie bekendmaking
04-07-2017 Hernieuwde terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase officiële publicatie bekendmaking
03-07-2017 wijzigingsplan Amstelkwartier tweede fase 2e wijziging, gasleiding ontwerp bestemmingsplan
30-06-2017 Gooise Kant fase 2b vastgesteld omgevingsvergunning
28-06-2017 Nieuw Sloten vastgesteld bestemmingsplan
28-06-2017 Kennisgeving: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan zelfbouwkavels Sloterweg locatie B, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit hogere waarden. officiële publicatie bekendmaking
28-06-2017 Kennisgeving: Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Johan Huizingalaan 761-763, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit hogere waarden. officiële publicatie bekendmaking
27-06-2017 Bekendmaking gewijzigde vaststelling en vastgestelde hogere waarden geluid bestemmingsplan 'Wibautstraat 130.' officiële publicatie bekendmaking
26-06-2017 Beethoven, tweede fase ontwerp bestemmingsplan
23-06-2017 Kloveniersburgwal 25-31 vastgesteld omgevingsvergunning
22-06-2017 Vaststelling bestemmingsplan Fridtjof Nansenhof, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
22-06-2017 Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege, concept Milieueffectrapportage Haven-Stad en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
21-06-2017 Kennisgeving Bestemmingsplan Gooise Kant officiële publicatie bekendmaking
21-06-2017 Vaststelling bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit) officiële publicatie bekendmaking
21-06-2017 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 5G's officiële publicatie bekendmaking
20-06-2017 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Wibautstraat 220, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
19-06-2017 Ouderkerkerdijk 215-216 ontwerp bestemmingsplan
19-06-2017 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Joan Muyskenweg 10, Amsterdam (kennisgeving) officiële publicatie bekendmaking
14-06-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inzake het bouwen van een congrescentrum op de locatie Seineweg 2 (op de hoek van de Basisweg en Seineweg), OLO 2334937. officiële publicatie bekendmaking
14-06-2017 Besluit omgevingsvergunning water nabij Koppelingpad 15 officiële publicatie bekendmaking
13-06-2017 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Tuindorpen Nieuwendam en Buiksloot. officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen