Datum Naam Status Soort informatie
27-11-2017 Groot Waterloo ontwerp bestemmingsplan
27-11-2017 Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan Bijlmermuseum officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Ontwerp omgevingsvergunning op de locatie Jacob van Arteveldestraat en Ernest Staesstraat in Amsterdam’ in de Kolenkitbuurt te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Kennisgeving Omgevingsvergunning inzake het gebruiken in strijd met een bestemmingsplan voor de realisatie van een woongebouw met 149 appartementen met een half verdiepte parkeergarage, nabij de locatie Reinier Engelmanstraat 1, 1065 TT Amsterdam, OLO 2552329. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Amstelstation e.o. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Kennisgeving Ontwerp Omgevingsvergunningvoor het uitbreiden van het gebouw met negen afzonderlijke woningen op het bestaande gebouw op de locatie Hoekslootstraat 37c, 39c, 41c, 43c, 45c, 47c, 49c, 51c en 53c te Amsterdam in afwijking van het bestemmingsplan, OLO2107251. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Kennisgeving ontwerpbesluit hogere waarden krachtens de Wet geluidhinder, Hoekslootstraat 37C, 39c, 41c, 43c, 45c, 47c, 49c, 51c en 53c, 1069 EJ Amsterdam. officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Kennisgeving ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een tuinuitbreiding op de locatie Jan de Jonghstraat 41, 1063 MA te Amsterdam (OLO2889287). officiële publicatie bekendmaking
22-11-2017 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure terrein aan de Grasweg 49 officiële publicatie bekendmaking
21-11-2017 Zijkanaal H-weg 27 vastgesteld omgevingsvergunning
21-11-2017 Rectificatie kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project aanleg Middeneiland IJburg – Gemeente Amsterdam en Minister van Infrastructuur en Milieu officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Leeuwendalersweg, Akbarstraat en Flierefluiterpad vastgesteld omgevingsvergunning
15-11-2017 Kennisgeving besluit hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, voor de vaststelling van een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai voor het bouwen van een woongebouw met 83 appartementen, een parkeerkelder en commerciële ruimte op de locatie Pieter Calandlaan 5, 1065 KH Amsterdam, OLO 2893931. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Kennisgeving Omgevingsvergunning inzake de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een woongebouw met 83 appartementen, een parkeerkelder en commerciële ruimte op de locatie Pieter Calandlaan 5, 1065 KH Amsterdam, OLO 2893931. officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Kennisgeving omgevingsvergunning op de locatie Leeuwendalersweg, Akbarstraat en Flierefluiterpad in Amsterdam in de Kolenkitbuurt te Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
15-11-2017 Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de herinrichting van het Confuciusplein namelijk het aanleggen van een weg, het plaatsen van een afvalcontainer, het plaatsen van straatmeubilair en het vellen van 14 houtopstanden (bestaande uit meerdere soorten), op de locatie Confuciusplein, 1064 LG te Amsterdam, OLO3196897. officiële publicatie bekendmaking
14-11-2017 Borneo Sporenburg en Rietlanden 2017 ontwerp bestemmingsplan
14-11-2017 Omgevingsvergunning Rhijnspoorplein 1, te Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
14-11-2017 Kennisgeving omgevingsvergunning Community Campus Amsterdam en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder. officiële publicatie bekendmaking
13-11-2017 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Borneo Sporenburg en Rietlanden 2017 incl. ontwerpbesluit hogere waarde geluid officiële publicatie bekendmaking
10-11-2017 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Bedrijventerrein Karperweg-Zuid, 1e herziening officiële publicatie bekendmaking
09-11-2017 terrein gelegen tussen het Banneplein en de IJdoornlaan vastgesteld omgevingsvergunning
09-11-2017 Omgevingsvergunning terrein tussen het Bannepein en de IJdoornlaan officiële publicatie bekendmaking
08-11-2017 Gerechtelijke uitspraak Prins Hendrikade tussen Droogbak en Oudezijds Kolk 1e part herz vastgesteld gerechtelijke uitspraak
08-11-2017 1e herziening bestemmingsplan Amstelstation en omgeving vastgesteld bestemmingsplan
Toon gearchiveerde onwikkelingen