Datum Naam Status Soort informatie
22-01-2018 Noorderakerweg 90 vastgesteld omgevingsvergunning
18-01-2018 IJburg 1e fase Blok 1 ontwerp bestemmingsplan
18-01-2018 Ontwerpuitwerkingsplan VOC-kade – Stadswerf Oostenburg en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Uitwerkingsplan Oostenburgervaart - Stadswerf Oostenburg ontwerp bestemmingsplan
17-01-2018 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Elzenhagen Zuid officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Gewijzigde vaststelling exploitatieplan Buiksloterham 5e herziening officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Voorbereidingsbesluit Zeeburgereiland, water en Baaibuurt-west officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai t.b.v. de oprichting van 57 woningen gelegen aan de Gooise Kant, tussen de K-Buurt en het Bijlmerpark (fase 3), langs de Gooiseweg officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 Besluit omgevingsvergunning Transvaalkade 93B en 94A, Amsterdam (mededeling) officiële publicatie bekendmaking
17-01-2018 KENNISGEVING Ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius deelgebied 3’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder en ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de Binnenbocht en de aanmeldingsnotitie m.e.r.. officiële publicatie bekendmaking
12-01-2018 Gecoördineerde bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Westerpark West”, besluit vaststellen hogere waarden, besluit omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen, planologisch strijdig gebruik en het kappen van bomen, besluit watervergunning en besluit leggerwijziging officiële publicatie bekendmaking
11-01-2018 Osdorperweg 487G vastgesteld omgevingsvergunning
11-01-2018 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Twiske Zuid II officiële publicatie bekendmaking
10-01-2018 Bloemstraat 188 vastgesteld omgevingsvergunning
10-01-2018 Bloemgracht 191 vastgesteld omgevingsvergunning
10-01-2018 Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Platostraat 9, 1064 LE Amsterdam, voor het uitbreiden van de tuin, OLO 2746247. officiële publicatie bekendmaking
10-01-2018 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning water nabij Klaprozenweg 142 officiële publicatie bekendmaking
10-01-2018 Kennisgeving Omgevingsvergunning Osdorperweg 487G, 1067 SR te Amsterdam voor het legaliseren van een bestaande bedrijfsloods in afwijking van het bestemmingsplan, OLO 2962715. officiële publicatie bekendmaking
08-01-2018 Has locatie Elzenhagen ontwerp omgevingsvergunning
02-01-2018 Besluit omgevingsrecht James Wattstraat 56-58, Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
28-12-2017 Dijksgracht 20 ontwerp omgevingsvergunning
28-12-2017 James Wattstraat 56 vastgesteld omgevingsvergunning
28-12-2017 Ontwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Dijksgracht 20 officiële publicatie bekendmaking
28-12-2017 Omgevingsvergunning met projectafwijking voor woonark Prinsengracht 1065F officiële publicatie bekendmaking
28-12-2017 Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure terrein Landsmeerderdijk 52 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen