Datum Naam Status Soort informatie
10-08-2011 Ontwerpprojectbesluit Jan Olphert Vaillantlaan 63 officiële publicatie bekendmaking
10-08-2011 Ontwerpprojectbesluit Kraaipanstraat 58–60 en Hofmeyrstraat 21 t/m 43, Transvaalkade 120–122 officiële publicatie bekendmaking
04-08-2011 Ouderkerkerdijk 225 ontwerp bestemmingsplan
04-08-2011 Omgevingsvergunning_Hoogoorddreef_66 ontwerp projectbesluit
04-08-2011 Omgevingsvergunning_Hoogoorddreef_68 ontwerp projectbesluit
02-08-2011 Projectbesluit Kraaipanschool en omgeving vastgesteld projectbesluit
01-08-2011 PB_Dijksgracht 2 vastgesteld projectbesluit
28-07-2011 Bestemmingsplan Kop van Gravestein onherroepelijk bestemmingsplan
28-07-2011 Vaststelling projectbesluit Entrepotdok 97S officiële publicatie bekendmaking
28-07-2011 Wijzigingsplan 2e wijziging bestemmingsplan Jordaan 1999 officiële publicatie bekendmaking
28-07-2011 Zesde wijziging van het bestemmingsplan Leidse- en Weteringbuurt 1998 (Keizersgracht 497) officiële publicatie bekendmaking
28-07-2011 Terinzageligging ontwerp 4e wijziging bestemmingsplan Jordaan 1999 (Elandsgracht 92) officiële publicatie bekendmaking
28-07-2011 Intrekking exploitatieplan locatie Wiener officiële publicatie bekendmaking
28-07-2011 Terinzageligging ontwerpbestemmingsplan Rokin Plaza en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Rokin Plaza (Rokin 12–16, Kalverstraat 11–17) officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Omgevingsvergunning_Stadionplein_15 ontwerp projectbesluit
27-07-2011 Vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord West, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw en het maken van een uitweg voor de parkeergarage aan de Gustav Mahlerlaan officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Kennisgeving Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Overtoomse Veld officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Kennisgeving gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Medisch Centrum Slotervaart officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Uitwerkingsplan De Houthaven – Blok 0 en Eiland 1 t/m 3, uitwerkingsplan De Houthaven – Cluster, Knik en Entreegebouw, besluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
27-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan De Amsterdamse Poort officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan Gershwin en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Ontwerpbestemmingsplan VU medisch centrum (en omgeving), Milieueffectrapport Vrije Universiteit / Vrije Universiteit medisch centrum en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Vijfde wijziging bestemmingsplan Oud-West t.b.v. Nassaukade 377 officiële publicatie bekendmaking
20-07-2011 Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Bos en Lommerplantsoen 1 officiële publicatie bekendmaking
14-07-2011 Omgevingsvergunning_Thomas_R_Malthusstraat ontwerp projectbesluit
Toon gearchiveerde onwikkelingen