Datum Naam Status Soort informatie
02-03-2010 BP_Zeeburgereiland RI-Oost onherroepelijk gemeentelijk plan
25-02-2010 Ontwerp-wijzigingsplan 1e wijziging bestemmingsplan Weesperbuurt officiële publicatie bekendmaking
25-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke eilanden en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Oostelijke eilanden officiële publicatie bekendmaking
25-02-2010 Ontwerpwijzigingsplan 2e wijziging bestemmingsplan Weesperbuurt officiële publicatie bekendmaking
25-02-2010 Derde wijziging van het bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel 2000 officiële publicatie bekendmaking
24-02-2010 Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 met bijbehorende PlanMER officiële publicatie bekendmaking
24-02-2010 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Meer en Oever’ officiële publicatie bekendmaking
24-02-2010 Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidoosthoek’ officiële publicatie bekendmaking
19-02-2010 Bestemmingsplan Albert Cuypstraat 2-6 onherroepelijk gemeentelijk plan
19-02-2010 Bestemmingsplan Hoofddorpweg 1-5 onherroepelijk gemeentelijk plan
18-02-2010 De nieuwe Ooster ontwerp bestemmingsplan
18-02-2010 Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, Gemeente Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
18-02-2010 Goedkeuring 3e wijziging van het bestemmingsplan Noorder-Amstelkanaal, t.b.v. vergroting Hilton hotel officiële publicatie bekendmaking
16-02-2010 Bestemmingsplan Osdorperweg vastgesteld bestemmingsplan
11-02-2010 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadionplein officiële publicatie bekendmaking
11-02-2010 Ontwerpwijzigingsplan 1e wijziging bestemmingsplan Haarlemmerbuurt officiële publicatie bekendmaking
10-02-2010 Amsterdam-Slotervaart officiële publicatie bekendmaking
09-02-2010 Geuzenveld onherroepelijk bestemmingsplan
04-02-2010 Onherroepelijke wijziging van bestemmingsplan De Pijp 2005 ‘Verplaatsing Horeca Albert Cuypstraat 125 naar 101’ officiële publicatie bekendmaking
04-02-2010 Voorbereidingsbesluit Food Center Amsterdam officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Ontwerpbestemmingsplan Kop Weespertrekvaart en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Kop Weespertrekvaart officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Voorbereidingsbesluit Marine Etablissement officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Driemond: Deelgebied Ontwikkelingslocaties officiële publicatie bekendmaking
03-02-2010 Bekendmaking voorbereidingsbesluit facetbestemmingsplan t.b.v. kinderdagverblijven officiële publicatie bekendmaking
02-02-2010 Bestemmingsplan De Hallen Zuid onherroepelijk gemeentelijk plan
Toon gearchiveerde onwikkelingen