Datum Naam Status Soort informatie
14-04-2010 Voorbereidingsbesluit ArenAPoort West officiële publicatie bekendmaking
13-04-2010 Vaststelling 1e wijziging bestemmingsplan Oud Noord Van der Pekstraat 36 en 40 en 59–61 officiële publicatie bekendmaking
07-04-2010 Kennisgeving tervisielegging ontwerpprojectbesluit Multi Functioneel Centrum Jan de Louter – Kavel 1 Ruimtelijke plannen bekendmaking
01-04-2010 De de Ruyterkade 7 onherroepelijk projectbesluit
01-04-2010 Onherroepelijk bestemmingsplan Westerpark Zuid officiële publicatie bekendmaking
31-03-2010 Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Osdorperweg e.o.’ officiële publicatie bekendmaking
31-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Geuzenveld officiële publicatie bekendmaking
25-03-2010 Voorbereidingsbesluit Wateren in de Pijp officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Kennisgeving ontwerpprojectbesluit terrein Danzigerkade 24, kenmerk: B16/1396-2009 officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Kennisgeving voorbereidingsbesluit AMC terrein officiële publicatie bekendmaking
24-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Geuzenveld officiële publicatie bekendmaking
23-03-2010 Osdorper Binnenpolder Noord vastgesteld bestemmingsplan
18-03-2010 Driemond: Deelgebied Ontwikkelingslocaties onherroepelijk gemeentelijk plan
18-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Bredius, ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan De Hallen Zuid officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Bekendmaking voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Goedgekeurd bestemmingsplan Gaasperdam officiële publicatie bekendmaking
17-03-2010 Rectificatie kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stadhouderskade 55 officiële publicatie bekendmaking
16-03-2010 Tijdelijke Ontheffing poffertjesrestaurant Leidse Bosje vastgesteld tijdelijke ontheffing buitenplans2
11-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan Singel 136 officiële publicatie bekendmaking
11-03-2010 Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Hoofddorpweg 1–5’ en ‘Albert Cuypstraat 2-6’ officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas en besluit hogere waarden Wet geluidhinder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Overamstel officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Vastgesteld Bestemmingsplan Venserpolder officiële publicatie bekendmaking
10-03-2010 Ontwerpbestemmingsplan ArenAPoort West Kavel 17 officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen