Datum Naam Status Soort informatie
17-03-2022 Kostverlorenstraat Weesp ontwerp bestemmingsplan
10-02-2022 Weesperwerf vastgesteld bestemmingsplan
10-02-2022 Kinderdagverblijf Weespersluis vastgesteld bestemmingsplan
10-11-2021 Stedelijk Gebied - herziening De Weesperschool vastgesteld bestemmingsplan
08-10-2021 Prinses Irenelaan 6 vastgesteld omgevingsvergunning
24-09-2021 Kinderdagverblijf Weespersluis ontwerp bestemmingsplan
23-09-2021 Woningspplitsing of Kamergewijze verhuur 2021 vastgesteld voorbereidingsbesluit
17-05-2021 Kennisgeving besluit “tijdelijke losvoorziening voor de duur van 1 jaar ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op de locatie gelegen aan het Kanaalpad ter hoogte van de Zuiderzeelaan nabij nr. 83 in Weesp” officiële publicatie bekendmaking
14-05-2021 Tijdelijke losvoorziening nabij Zuiderzeelaan 83 Weesp vastgesteld omgevingsvergunning
12-05-2021 Voornemen voorbereiding bestemmingsplan Kinderdagverblijf Weespersluis officiële publicatie bekendmaking
22-03-2021 Kennisgeving ontwerpbesluit “tijdelijke losvoorziening voor de duur van 1 jaar ten behoeve van het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder op de locatie gelegen aan het Kanaalpad ter hoogte van de Zuiderzeelaan nabij nr. 83 in Weesp” officiële publicatie bekendmaking
11-02-2021 Omgevingsvisie Weesp 2050 ontwerp structuurvisie
10-02-2021 Kennisgeving terinzagelegging ontwerp omgevingsvisie Weesp 2050 officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Weesperwerf” en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan “Weesperwerf” officiële publicatie bekendmaking
28-10-2020 Voorbereidingsbesluit voor het grondgebied van Weesp (woningsplitsing en kamergewijze verhuur) officiële publicatie bekendmaking
20-10-2020 Weesperwerf ontwerp bestemmingsplan
19-10-2020 Woningspplitsing of Kamergewijze verhuur vastgesteld voorbereidingsbesluit
23-09-2020 Ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk gebied – herziening De Weesperschool” officiële publicatie bekendmaking
26-08-2020 Vaststelling “1e herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder” (gemeente Weesp) officiële publicatie bekendmaking
09-07-2020 1ste herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder vastgesteld exploitatieplan
19-03-2020 Voorbereidingsbesluit Datacentra Weesp officiële publicatie bekendmaking
05-03-2020 Datacentra vastgesteld voorbereidingsbesluit
14-02-2020 Ontwerp-besluit eerste herziening exploitatieplan Bloemendalerpolder officiële publicatie bekendmaking
28-08-2019 Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) tijdelijke losplaats (tot en met maart 2021) t.b.v. de Bloemendalerpolder officiële publicatie bekendmaking
05-06-2019 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Laurentiushof’ officiële publicatie bekendmaking
Toon gearchiveerde onwikkelingen